Veiligheidsregio Haaglanden

De Veiligheidsregio Haaglanden is hét orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Haaglanden. Deze organisatie omvat brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de gemeenschappelijke meldkamer. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van veiligheid van de Haaglandse bevolking en de bezoekers van de regio.

De Veiligheidsregio Haaglanden werkt nauw samen met de negen gemeenten in de regio Haaglanden, Politie Haaglanden, Provincie Zuid-Holland, de Hoogheemraadschappen in de regio, Rijkswaterstaat, Defensie, ziekenhuizen en vele andere 'partners in veiligheid'.

Veiligheidsregio Haaglanden kent de volgende organisatieonderdelen, functionarissen en samenwerkingsverbanden:

  • De regionale brandweer;
  • de GHOR;
  • de gemeenschappelijke meldkamer;
  • de coördinerend gemeentelijk functionaris;
  • de regionaal brandweercommandant;
  • de regionaal geneeskundig commandant;
  • de directeur MKA;
  • en de Veiligheidsdirectie (een samenwerkingsverband met de politie).

 

vrh logo rgb