Regionale Alarm Centrale (RAC)

 

Op de 5e etage van het hoofdbureau van de Politie Haaglanden is het centrum van de hulpverlening gevestigd. Alle aanvragen voor hulp (zowel spoedeisend via 112, als ook niet-spoedeisend via de normale telefoonnummers) in de regio Haaglanden komen binnen op de meldkamer Haaglanden. Op de meldkamer zijn zowel brandweer, politie als centrale post ambulance (CPA) vertegenwoordigd.

(* Met ingang van 12 maart 2013 is de RAC verhuisd naar de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden in "De Yp")

De regionale alarmcentrale wordt het gehele jaar bemand door hiervoor speciaal opgeleide centralisten. Zij draaien onafgebroken 8 uurs diensten in een 5-ploegen systeem. Tijdens de dienst kunnen de centralisten de meldtafel niet onbemand laten (m.u.v. een snelle sanitaire stop). Dat betekent dus dat er o.a. indien nodig ook gegeten wordt. Op drukke dagen kunnen er extra centralisten ingezet worden (denk bijvoorbeeld aan oud en nieuw); hiervoor zijn extra meldtafels aanwezig.

 

De brandweer centralisten zorgen o.a. voor:

  • aanname en verwerking van meldingen,
  • coördinatie en communicatie,
  • het alarmeren van hulpdiensten,
  • het ondersteunen van hulpverleners,
  • registratie van alle gegevens van incidenten en inzetten.

Als een incident inzet van meerdere hulpdiensten noodzakelijk maakt, worden deze via het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) in kennis gesteld; als de brandweer centralist bijvoorbeeld "politie" aanvinkt zal de melding ook in de wachtrij bij een politie centralist verschijnen. De centralisten van de brandweer hebben ook de mogelijkheid om de sirenes te activeren, met deze sirenes kan de bevolking gewaarschuwd worden bij grote incidenten.

Om er voor te zorgen dat alles goed, snel en gemakkelijk verloopt maakt men op de regionale alarmcentrale gebruik van zeer geavanceerde apparatuur. Deze apparatuur hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet. Het spreekt voor zich dat de andere meldkamers (CPA en politie) ook nog andere systemen gebruiken, deze zullen wij later toevoegen.

Mocht het ooit zo zijn dat u 112 moet bellen dan is het belangrijk dat u vooral rustig blijft en dat u zo goed mogelijk antwoord probeert te geven op de vragen die de centralist stelt. Zo zal het proces sneller verlopen waardoor de juiste voertuigen sneller gealarmeerd worden.

Om u een beeld te geven wat er allemaal gebeurd als u 112 belt hebben wij een film gemaakt waarin u kunt zien hoe een alarmering verloopt; vanaf de melding tot aan het ter plaatse komen van de hulpdiensten.


Als u deze video wilt downloaden, kan dat hier (Windows WMV formaat). Rechts-klik eventueel op deze link, en kies 'opslaan als'.


Systemen van de brandweercentralisten


ARBI Paneel ARBI Paneel

De ARBI is een zeer uitgebreide telefoon waarmee de centralisten bellen en gebeld worden. Het is mogelijk meerdere telefoontjes op één paneel te behandelen. Zo kunnen er gesprekken worden terug geluisterd, kan iemand in de wacht worden gezet en kunnen meerdere centralisten meeluisteren op één paneel. Veel nummers zijn voor de centralisten al voor geprogrammeerd.


c2000 C2000

Het C2000 systeem is het communicatiesysteem van de hulpdiensten. De centralist kan met dit systeem heel makkelijk eenheden met elkaar koppelen en is het ook mogelijk om eenheden uit andere regio's toe te voegen. Het C2000 netwerk is een digitaal netwerk; waarbij het niet meer mogelijk is om mee te luisteren met de hulpdiensten doordat de berichten tussen de eenheden worden gecodeerd.


Geintregeerd Meldkamer Systeem Geintregeerd Meldkamer Systeem Geïntregeerd Meldkamer Systeem (GMS)

Het Geïntregeerd Meldkamer Systeem wordt op de alarmcentrale gebruikt voor de afhandeling van incidenten op de alarmcentrales van politie, brandweer en ambulancedienst. Het systeem maakt het de hulpdiensten mogelijk om beter samen te werken.

 

Dat is belangrijk omdat er bij veel incidenten zowel politie als brandweer en/of ambulance uitrukken. Zouden deze disciplines met verschillende systemen werken dan zou er veel tijd verloren gaan.

Het GMS is ontworpen om centralisten te ondersteunen bij hun operationele taken op de alarmcentrale. Het systeem "denkt" als het ware mee met de centralisten en begeleid hen bij het hele proces dat bij een melding wordt doorlopen.


Geografisch Informatie Systeem Geografisch Informatie Systeem

De RAC maakt gebruik van het Geografisch Informatie Systeem (GIS) dit is een systeem waar alle straten in de Hulpverleningregio Haaglanden (en een klein stuk daarbuiten) te zien zijn. Zo kan de centralist de voertuigen precies vertellen waar zij naar toe moeten.

Dit systeem is gekoppeld aan het Geintegreerd Meldkamer Systeem (GMS), als er gealarmeerd wordt komen de voertuignummers bij de desbetreffende straat te staan met de status erbij. Bovendien kan de centralist de positie van de voertuigen van de hulpdiensten op de kaart volgen.


Openbaar Meld Systeem Openbaar Meld Systeem (OMS)

Het OMS wordt alleen gebruikt door de centralisten van de brandweer. Het systeem dat bestaat uit een centraal onderdeel bij de brandweer en een alarmoverdrager bij de abonnee. De alarmoverdrager staat met behulp van een directe telefoonlijn in verbinding met de centrale apparatuur.

Door gebruik te maken van criteria kan een onderscheid gemaakt worden gemaakt in een storingsmelding of een brandmelding.Alle meldingen worden door de alarmcentrale ontvangen zodat een snelle afhandeling gewaarborgd is. De regio Haaglanden heeft ruim 1300 aansluitingen en is daarmee het grootst OMS systeem in Nederland.


plotbordPlotbord

Het Plotbord wordt ook alleen gebruikt door de centralisten van de brandweer. Het plotbord is een groot beeldscherm waar alle operationele voertuigen op staan. Deze voertuigen staan per korps gesorteerd en krijgen een status waarneer zij bijvoorbeeld aanrijdend naar een incident zijn.

Deze status in GMS komt overeen met de statussen weergegeven op het plotbord. Een centralist kan dus in één oogopslag zien wat de status van een voertuig is. Dit kan van pas komen als ze bijvoorbeeld een voertuig nodig hebben dat op straat zit.

Statussen:
1 = Mobiel (op straat), inzetbaar
2 = Op weg naar incident
3 = Ter plaatse
4 = Buiten dienst
5 =
6 = Aanvraag spraak *
7 = Aanvraag spraak spoed *
8 =
9 = Aan de kazerne, inzetbaar *

* Wordt niet weergegeven op het plotbord.