Prioriteiten

Als de brandweer moet uitrukken krijgen zij voor elke uitruk een prioriteit aangewezen; afgekort 'prio'.

In de prioriteitenschaal is wettelijk vastgelegd wat de bevoegdheden van de brandweer op dat moment zijn. Wanneer mag er met optische en akoustische signalen gereden worden, welke verboden mogen genegeerd worden, en welke bevoegdheden zij hebben staat allemaal vast. Door een priostatus mee te geven weten zij gelijk met welke regels en bevoegdheden zij te maken hebben.

De afkorting prio betekent niets anders als prioriteit. Maar wat is het verschil tussen een prio 1, een prio 2 of een prio 3 ? Wanneer mag de brandweer wel met optische licht- en akoustische signalen rijden, en wanneer niet?

Prio 1
Een prio 1 is een uitruk waarvan de centralist(e) op de alarmcentrale vindt dat er sprake is van een dringende taak. Onder een dringende taak wordt verstaan, 'een taak ter voorkoming of beƫindiging van een voor de mens levensbedreigende situatie of van een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat'. In bijzondere gevallen kan het redden van dieren ook een dringende taak zijn.

De uitrukkende voertuigen hebben bij een prio 1 toestemming om zich met optische- en akoustische signalen als voorrangsvoertuig door het verkeer te begeven. De hoogste leidinggevende (op de tankautospuit is dat de bevelvoerder) kan altijd beslissen om niet met een prio 1 te rijden. Dit moet hij echter wel aangeven aan de Regionale AlarmCentrale (RAC).

Prio 2 (Overige meldingen)
Een prio 2 is een uitruk zonder dringende taak maar waarbij het wel noodzakelijk is dat de brandweer ter plaatse komt. De brandweer rijdt dan niet met optische- en akoustische signalen maar ze hebben van de minister wel een aantal vrijstellingen gekregen. De bevelvoerder kan indien nodig gebruik maken van deze vrijstellingen om de werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld het parkeren op een fietspad of het gebruik van een busbaan). De bevelvoerder is op basis van kennis, inzicht en bekendheid bevoegd om de prio 2 te veranderen naar een prio 1 (dan wordt het een dringende taak). Dit moet hij dan echter wel altijd melden bij de Regionale AlarmCentrale (RAC)

Prio 3
Een prio 3 is een uitruk zonder enige noodzaak maar waar  wel de expertise van de brandweer nodig is. De brandweer rijdt dan niet met optische- en akoustische signalen, en heeft geen vrijstellingenen gekregen.

Omdat het voor de brandweer praktisch niet mogelijk is om geen verkeersovertredingen te maken, heeft Brandweer Haaglanden ervoor gekozen om deze prioriteit niet te gebruiken in de regio. Zo zou met prio 3 de brandweerwagen netjes in een parkeervak geparkeerd moeten worden en niet op de rijbaan mogen blijven staan, wat in de praktijk meestal niet anders kan.