De wereld verandert

Het doel van de VOA blijft in de loop van de jaren hetzelfde: waarheidsvinding op basis van de sporen.

Maar 'de manier waarop' verandert snel. De auto techniek en de mogelijkheden van (met name) computers veranderen namelijk ook.

blokkeerEen goed voorbeeld is het tradionionele remspoor: veroorzaakt door geblokkeerde wielen. Waar vroeger een analist (overdreven gezegd) uren later ter plaatse kon komen omdat de dikke zwarte remsporen overduidelijk te zien waren, is nu meer haast geboden. Het spoor wat achtergelaten wordt door een auto waar ABS heeft ingegrepen, is veel vluchtiger; na een uur is er niets meer van te zien.

dsc_1132

De technieken die toegepast worden veranderen net zo hard mee. Tegenwoordig wordt (veel meer dan vroeger) gebruik gemaakt van computers. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van een gereden snelheid aan de hand van het 'werpveld' van het glas: hoe ver van de auto is het uiteindelijk terecht gekomen ? Deze gegevens kunnen als input dienen voor berekeningen t.a.v. de gereden snelheid.

 

Denk ook aan de tachograaf in een vrachtauto. Waar vroeger de gegevens op een schijf werden 'gekrast', zijn de moderne tachografen digitaal. Om deze uit te lezen is dus andere apparatuur nodig dan (zeg) 5 jaar geleden.

img_1907

In de komende jaren zullen in Europese auto's ook 'zwarte dozen' worden geintroduceerd (in Amerika zijn ze al volop in gebruik). Deze 'black box' wordt verplicht in nieuwe europese auto's in 2014. Ze leggen tijdens de rit allerhande data vast; waaronder ook de gereden snelheid; stand van de versnelling, en de kracht waarmee geremd wordt. Door de data uit te lezen is dus allerhande relevante informatie te verkrijgen, al zal de politie in eerste instantie nog gehinderd worden door de privacy wetgeving. Immers: je eigen auto bevat gegevens, die kunnen bijdragen tot je veroordeling later.

Een andere mogelijke innovatie is het toepassen van kleine, afstandsbestuurbare helikopters om overzichtsfoto's van plaats incident te nemen. Hiermee wordt het wel mogelijk om 'loodrecht naar beneden' te fotograferen. Dergelijke foto's hoeven dus niet meer langer onthoekt te worden. Inzet van dergelijke mini helikopters is dus een alternatief voor het gebruik van de pompmast op het VOA voertuig. Uiteraard gaat het hier dan niet om speelgoed model helikopters; maar om de professionele variant zoals die al jaren in het leger e.d. worden gebruikt.

Terug naar inhoudsopgave

img_2834