Opleiding en daarna

Een hondengeleider is in principe een normale diender die de basis politie opleiding heeft gevolgd. Na 5 jaar in actieve politiedienst kunnen de geinteresseerden zich opgeven voor deze specialisatie.

De hond is dan al elders opgeleid en in principe 'klaar' om ingezet te gaan worden. Gedurende een intensieve cursus van 3 maanden worden hond en geleider op elkaar ingewerkt, en wordt beiden de fijne kneepjes van het vak bijgebracht.

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Hier moeten hond en geleider tonen dat zij een goed op elkaar ingespeeld team zijn gaan vormen. De geleider moet laten zien dat hij/zij de hond goed onder controle heeft, maar ook helpt waar dat nodig is.

w-mrf_1137

Hond en geleider zijn na het succesvol afleggen van het examen klaar om ingezet te worden als 'surveillance hond'.

Ook naderhand moet de combinatie hond en geleider gecertificeerd blijven. Certificatie houdt in dat zij minimaal elke 2 jaar een proeve van bekwaamheid gekoppeld aan een examen moeten afleggen. Tijdens het examen wordt er op gelet dat de combinatie de proeven goed aflegt. Dit is dus goed vergelijkbaar met de schietproeven die de agenten regelmatig moeten afleggen - ook hier gaat het er om dat zij moeten bewijzen goed met het wapen om te kunnen gaan.

De geleider moet de hond dus goed onder controle hebben. De hond moet op commando 'stellen' maar ook weer 'los' laten. Tijdens de proeven wordt de hond geconfronteerd met onverwachte situaties, waar hij/zij voorspelbaar en stabiel op moet reageren. Op deze manier is de kwaliteit van de honden en hun geleiders meetbaar en gewaarborgd.

Eenmaal in achtervolging is het moeilijk om de hond terug te roepen of bij te sturen. Toch moet de geleider dat kunnen; bijvoorbeeld omdat een onschuldige voorbijganger opeens in het pad tussen de hond en de verdachte opduikt; of dat een andere verdachte opduikt die een grotere dreiging vormt. Tijdens de interregionale oefendag zijn de koppels een aantal keer in een dergelijke situatie gebracht.

Dat is de reden dat de commando's duidelijk en met forse stem aan de honden gegeven worden; er mag geen enkele verwarring bestaan over wat de geleider van de hond verwacht.

Binnen de politie bestaan er ook gespecialiseerde honden; bijvoorbeeld drugshonden, speurhonden of explosieven verkenners. Dit is een volledig gescheiden opleidingstraject.

w-mrf_1096-1

Hond en geleider blijven aan elkaar gekoppeld. De hond gaat na de dienst met de geleider mee naar huis; het is dus niet zo dat een collega daarna met de hond de volgende dienst draait.

Wel wordt er afstand bewaard tussen de hond en het gezin van de politieman; de hond zal niet in huis op de bank slapen, maar vaak in een kennel in de achtertuin.

De band tussen de hond en geleider is dus 1-op-1.

w-mrf_1099