Flink gaslek zorgt voor overlast Madepolderweg | Regio15.nl
  • Dutch
  • English
DutchEnglish

Flink gaslek zorgt voor overlast Madepolderweg

Den Haag – De alarmcentrale van de brandweer kreeg vrijdagochtend omstreeks negen uur een telefoontje binnen van werklieden dat zij tijdens werkzaamheden een gasleiding aan de  Madepolderweg hadden geraakt.


Tijdens grondboringen was door een van de machines een gasleiding geraakt. De machine heeft hierop een melding geven. De brandweer constateerde ter plaatse dat er daadwerkelijk een gaslek was ontstaan in een 8-barleiding.  Hierop heeft men korte tijd een waterkanon ingezet om de gaswolk richting van onbebouwd gebied te drijven. In de tussentijd is een zandbed aangelegd over het lek.

De netbeheerder Stedin heeft hierna het getroffen stuk leiding afgesloten. Nadat de afsluiting voltooid was en de leiding drukloos was, kon het sein veilig gegeven worden. Hierop is de brandweer retour gegaan naar de kazerne. Netbeheerder Stedin zal hierna de gasleiding opgraven en zorgdragen voor reparatie.

Tijdens het gehele incident is door een meetploeg van de brandweer metingen verricht om de concentraties vrijgekomen gas te monitoren en om te bepalen of er explosiegevaar bestond..

De Madepolderweg is door het incident lange tijd afgesloten geweest.

Video: Tim de Kleijn

Foto’s: Tim de Kleijn en Dejan Jeremic 

w TDK 2091

aAUvVe

O03Cvv

w TDK 2088

w TDK 2089

w TDK 2099

w TDK 2100

w TDK 2111

w TDK 2121

w TDK 2128

w TDK 2132

w TDK 2120

w TDK 2138