Ambulancedienst scoort 8,7

t-jfa 004Ambulancezorg Zoetermeer heeft het afgelopen jaar hard aan zijn toekomst gewerkt. De dienst heeft hard gewerkt om aan alle eisen, die aan een Ambulancedienst gesteld worden te voldoen. Een van de eisen waaraan een ambulancedienst moet voldoen is het hebben van een kwaliteitssysteem overeenkomstig de eisen die in het Harmonisatieschema Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) gesteld worden.

 

Als 1 van de laatste kleine ambulancediensten, wat Ambulancezorg Zoetermeer is, is dat een grote prestatie, zeker met de wetenschap dat ook nog eens voldaan is, zonder gebruikmaking van de overgangstermijn, aan het nieuwe HKZ schema versie 2007.

 

Als onderdeel van dit schema wordt om de 3 jaar onder de cliënten van Ambulancezorg Zoetermeer een tevredenheidsonderzoek ingesteld. Dit onderzoek wordt op regionale wijze door Stratus marktonderzoek in opdracht van de ambulancediensten en de Centrale Post Ambulancezorg uitgevoerd. Het onderzoek heeft tot doel te meten hoe de cliënten van Ambulancezorg Zoetermeer de hulpverlening hebben ervaren. Het resultaat van het onderzoek is dat de cliënten van Ambulancezorg Zoetermeer met een score van 8.7 de hulpverlening bijzonder hoog gewaardeerd hebben. Daarbij is de repons op het onderzoek ook dermate hoog dat Ambulancezorg Zoetermeer zich ook op dat vlak heeft weten te onderscheiden van de overige diensten in de regio.

 

Het mag duidelijk zijn dat Ambulancezorg Zoetermeer buitengewoon trots is met beide behaalde resultaten en om daar stil bij te staan is door de directeur van de certificerende instantie, KIWA, de heer P.Hesseling het certificaat aan de dienst uitgereikt. Tevens zijn door de Wethouder van Zoetermeer, dhr. F. Speel de uitkomsten van het cliëntentevredenheidsonderzoek aan de dienst uitgereikt.

Foto: Ricardo Bonsang - www.bonsang.nl

2009-02-16-r011