Grote alcoholcontrole Boslaan Den Haag | Regio15.nl
  • Dutch
  • English
DutchEnglish

Grote alcoholcontrole Boslaan Den Haag

img_0892_thumbHet Regionale Handhavingsteam van Politie Haaglanden heeft het afgelopen weekend op diverse lokaties in de regio gecontroleerd op alcohol in het verkeer.
Het handhavingsteam, dat onder Bureau Verkeer valt, deelde aan de alcoholvrije bestuurders (de zogenaamde BOB's) een kerststolletje uit om hen fijne feestdagen te wensen. Ook konden de BOB’s een prijskaart invullen, waarmee ze in aanmerking kwamen voor een prijs die Bureau Verkeer in januari uitreikt. Van die laatste mogelijkheid maakten overigens niet alle BOB's gebruik.

In de feestelijke maand december controleert Politie Haaglanden twee weekenden (zes nachten) streng op alcoholgebruik in het verkeer. Ook oudejaarsnacht wordt er streng gecontroleerd en worden de lekkernijen en de prijsvraagkaartjes uitgereikt. Stadsgewest Haaglanden ondersteunt deze actie door de lekkernijen te bekostigen. Bureau Verkeer van Politie Haaglanden sluit met deze acties aan bij de landelijke WinterBOB campagne.

De limiet voor alcohol in het verkeer ligt op 220 ugl (= 0,5 promille). Voor beginnend bestuurders (minder dan vijf jaar in het bezit van een rijbewijs) geldt een strengere wetgeving. Voor hen ligt de grens op 88 ugl (= 0,2 promille). Sinds 1 oktober 2008 is bovenop de bestaande strafmaatregelen en boetes een nieuwe maatregel van kracht: de lichte educatieve maatregel alcohol (LEMA). Bij een alcoholpromillage van 0,5 promille of meer moet de beginnend bestuurder verplicht op cursus. De cursus duurt twee dagdelen en kost de overtreder 350 euro.

Video: Ferrie van der Geer
{flv}20091213|724|428|false{/flv}

Foto's: Sander Paardekooper

img_1012

img_0857

img_0888

Op straat, tijdens de alcoholcontrole, vindt eerst een voorselectie plaats op het bekende blaas- of voorselectie apparaat.

img_0896

Na het blazen kunnen op het apparaat vier uitkomsten verschijnen, te weten:

P - oftewel 'Passeren/Prima': geen aantoonbaar (te veel) alcoholgebruik
AA - bestuurder heeft vermoedelijk 0,2 tot 0,5 promille alcohol in het bloed. Voor beginnende bestuurders betekent dit aanhouding en blazen op het ademanalyse-apparaat
A - vermoedelijk 0,5 tot 0,8 promille alcohol in het bloed. Voor alle bestuurders betekent dit aanhouding en blazen op ademanalyse-apparaat
F - oftewel 'Fout': vermoedelijk meer dan 0,8 promille alcohol in het bloed. Ook hier aanhouding en blazen op ademanalyse-apparaat.

img_0892

img_0893

img_0901

img_0904

Het blazen op het ademanalyse-apparaat gebeurt in een speciale bus (meestal tijdens grootschalige verkeers- c.q. alcoholcontroles) of op het politiebureau. Dit moet wettelijk minimaal 20 minuten na de voorselectie plaatsvinden. Hiermee wordt voorkomen dat 'mondalcohol' de test negatief beïnvloedt. In Haaglanden wordt voor de zekerheid een marge van 22 minuten aangehouden. Degene die de test op het ademanalyse-apparaat uitvoert is voor dit werk gecertificeerd en voor dit werk aangewezen door de korpsbeheerder. De apparatuur die gebruikt wordt voor de alcoholcontrole wordt minimaal eens in de 28 weken geëikt.

img_0899

img_1028

img_1032

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt nog bloed afgenomen voor het bepalen van het alcohol promillage. Overigens is het weigeren van de ademanalyse dan wel het niet meewerken aan de alcoholcontrole op straat strafbaar. In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt gedacht is voor het blazen op zowel het voorselectie apparaat als het ademanalyse-apparaat geen grote longcapaciteit nodig; ook mensen met aandoeningen aan de luchtwegen kunnen over het algemeen zonder problemen blazen op deze apparaten.

In totaal werden dit weekend 1015 automobilisten gecontroleerd op het gebruik van alcohol. 23 bestuurders reden met te veel drank op. Een van de aangehouden bestuurders was de bestuurder van een taxibus en die blies 490 ugl. Een dame spande de kroon door in de nacht van vrijdag op zaterdag 600 ugl te blazen. Haar rijbewijs werd ingevorderd.

Naast de alcoholcontrole controleerde de politie deze nachten op de Benoordenhoutseweg ook op snelheid. 3200 bestuurders werden gecontroleerd, waarvan 1400 bestuurders de toegestane maximum snelheid van 50 km per uur overschreden. De hoogst gemeten snelheid was 94 km/u. Tegenwoordig wordt er bij deze controle's niet meer "geflitst", maar wordt de foto gemaakt met infrarood licht. De overtreder merkt hier niets van en hoeft dus ook niet als schrikreactie bovenop zijn rem te trappen. De foto's worden digitaal genomen en direct ingelezen op een laptop. De agent in het busje bekijkt direct alle genomen foto's en controleert de kentekens welke door de computer automatisch gelezen worden. Op het politiebureau hoeft de laptop alleen maar uitgelezen de worden en gaan de foto's direct richting het CJIB.

img_1055

img_1050

img_1059