Update onderzoek dood Rishi Chandrikasing | Regio15.nl
  • Dutch
  • English
DutchEnglish

Update onderzoek dood Rishi Chandrikasing

20121124-hollandsspoor-kopt-DSC 8892

Den Haag - Sinds zaterdagochtend 24 november zijn rechercheurs van de Rijksrecherche bezig met het onderzoek naar het overlijden van de 17-jarige Rishi uit Den Haag.


De afgelopen zes dagen van onderzoek hebben al veel informatie opgeleverd. Hoewel er in korte tijd al veel is gedaan, is het helaas niet mogelijk om te voorspellen hoe lang het onderzoek nog zal gaan duren.

Het Openbaar Ministerie leeft mee met alle betrokkenen en begrijpt dat het voor de nabestaanden en vrienden van Rishi, maar ook voor de politieagent, heel moeilijk is om nog geen duidelijkheid te hebben over wat er afgelopen zaterdagochtend nu precies is gebeurd. De nabestaanden worden door familierechercheurs ondersteund. De agent die heeft geschoten is afgelopen zondag als verdachte gehoord. Dat betekent dat hij recht heeft op bijvoorbeeld een advocaat.

De ervaring leert dat de uitkomsten van zo'n onderzoek van groot belang zijn voor de nabestaanden. En ook voor de betrokken politieagent is het zwaar om te moeten wachten op de uitkomsten van het Rijksrechercheonderzoek en de beoordeling van zijn handelen door het OM.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat zich die zaterdagochtend heeft afgespeeld is het echter van het grootste belang om dit zeer grondig te onderzoeken. Het OM wil benadrukken dat er door een onafhankelijke partij, de Rijksrecherche, onderzoek wordt gedaan en dat deze organisatie rechtstreeks valt onder het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM. De Rijksrecherche staat dus los van de politieorganisatie.

De Rijksrecherche is in dit onderzoek bijgestaan door rechercheurs van de forensische opsporing van een ander politiekorps. Dit is gebruikelijk en ook van belang om zo de onafhankelijkheid van het onderzoek te kunnen waarborgen.

Onderzoek
Op verzoek van de officier van justitie die het onderzoek leidt, wordt vanaf de melding tot aan het schieten tot in detail in kaart gebracht wat er is gebeurd. Denk hierbij aan de melding door de bedreigde man aan aanwezig personeel op Hollands Spoor, en de daarop volgende melding aan de politie en de communicatie met de politieambtenaren die ter plaatse zijn gegaan. Vervolgens wordt er gekeken naar alle andere personen en/of functionarissen, bijvoorbeeld onafhankelijke getuigen, de (spoorweg)politie en NS-personeel, die op de een of andere manier betrokken zijn geweest en nuttige informatie kunnen hebben voor het onderzoek. Het zo minutieus in kaart brengen van alle informatie is noodzakelijk voor een dergelijk onderzoek. Het alleen bekijken van de beelden is dus volstrekt onvoldoende om tot een verantwoorde beoordeling van de zaak te komen.

Het verdere verloop van het onderzoek is lastig in te schatten omdat onderzoeksresultaten weer nieuwe vragen kunnen oproepen. Die moeten vervolgens weer worden uitgezet en dat kan betekenen dat mensen opnieuw moeten worden gehoord, of dat er aanvullend technisch onderzoek moet worden gedaan, bijvoorbeeld door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Het is een gegeven dat al deze onderzoekshandelingen veel tijd kosten. Alle vergaarde informatie van betrokkenen en getuigen wordt op een later tijdstip naast de technische sporen, de sectie en de camerabeelden gelegd. Op deze wijze wordt een compleet beeld gekregen over de feitelijke toedracht. Zo wordt een verantwoorde beoordeling van het door de politie toegepaste geweld mogelijk.

Geruchten
Het overlijden van Rishi heeft voor veel beroering gezorgd in de samenleving. Dat is begrijpelijk. Er is veel behoefte aan informatie en antwoorden. Het OM heeft daar begrip voor. Aan de andere kant moet het OM ernstig rekening houden met de belangen van het onderzoek. Als het OM allerlei details van dit onderzoek openbaar zou maken, dan is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om getuigen te horen. Zij worden dan namelijk beïnvloed door deze informatie uit het onderzoek. Dat is de reden dat het OM niet alle geruchten kan bevestigen dan wel ontkennen.

Via de social media zijn vragen gesteld waarom het OM -anders dan gebruikelijk- heeft gereageerd op een bij TV West afgelegde verklaring van een vrouw. Het OM heeft ter voorkoming van maatschappelijke onrust ervoor gekozen te melden dat de verklaring van deze vrouw feitelijke onjuistheden bevat. De Rijksrecherche heeft dat onder meer kunnen vaststellen aan de hand van meerdere getuigenverklaringen en de camerabeelden. Ter bescherming van de belangen van het onderzoek is ervoor gekozen om niet aan te geven waar deze feitelijke onjuistheden uit bestaan.

Foto's: Robert Johnson Tekst: Openbaar Ministerie

DSC 8628

DSC 8645-1

DSC 8700-1

DSC 8704-1

DSC 8612-1