Controle actie bureau Berestein | Regio15.nl
  • Dutch
  • English
DutchEnglish

Controle actie bureau Berestein

20121213-Controleberesteint-Controleberestein TDK 8296

Den Haag - In het kader van de aanpak van criminele jeugdgroepen, woninginbraken en overlast in het verzorgingsgebied van bureau Beresteinlaan werd er een gerichte controle actie in de wijk georganiseerd.


Het doel van de actie was het tegengaan van woninginbraken, overlast en het inwinnen van informatie over criminelen in de wijk.

Aan de controleactie binnen het verzorgingsgebied van bureau Beresteinlaan namen ruim 35 mannen en vrouwen van Politie Haaglanden deel. Bij de controle werden motorrijders, politievrijwilligers, beredenen, ANPR-voertuigen, bureau verkeer, diverse agenten te voet ingezet.

Er vonden controles plaats op de Speelzijde, de Gaarde de Langezijde en de Laan van Wateringseveld. Een aantal van deze locaties zijn de hotpots van de woninginbraken in het werkgebied Beresteinlaan.

Door de ANPR-voertuigen werden in totaal ruim 4500 kentekens gescand. Uit deze scans kwamen 300 "hits" van voertuigen of personen waar wat mee aan de hand was.

De controleactie leverde de volgende resultaten op:

- zeven personen bleken voor diverse politieonderzoeken een aandachtsvestiging op zich te hebben. Over deze personen en de omstandigheden waaronder zijn zich bevonden/verplaatsen is informatie verzameld.

- Meerdere personen bleken 4 of meer mobiele telefoons in bezit te hebben

- Bij een persoon werden diverse Inbrekerswerktuigen aangetroffen (ratels & inbussleutels, rubberen handschoenen). Deze goederen zijn in beslag genomen.

- Twee personen bleken te rijden met een ingevorderd rijbewijs. Tegen heen is proces-verbaal opgemaakt ter zake dit misdrijf.

- Twee bestuurders van een voertuig kregen een proces verbaal ter zake onverzekerd rijden

- Vier personen bleken te rijden zonder rijbewijs. Tegen hen is proces verbaal opgemaakt.

- 1 persoon bleek gesignaleerd te staan en moest nog 950 euro betalen. De persoon bleek dit bedrag cash bij zich te dragen en betaalde het bedrag.

- 1 persoon bleek gesignaleerd te staan voor een inneming wet mulder en moest 1100 euro betalen. De persoon bleek dit bedrag cash bij zich te dragen en betaalde het bedrag.

- 2 personen werden aangehouden voor Wet ID. De personen werden heengezonden met een mini proces verbaal.

- 1x is een proces verbaal opgemaakt ter zaken Heling (in het voertuig zat een navigatie systeem dat vermoedelijk is gestolen)

Tijdens de controle heeft de politie vier personen aangehouden voor het overlast plegen tijdens de controle. Deze personen zijn in samenwerking met enkele politieruiters aangehouden. De verdachten zijn op het bureau gehoord waarna ze met een mini proces verbaal zijn heen gezonden.

De politie heeft totaal 10 aanhoudingen tijdens de controle verricht.

Video: Tim de Kleyn

Foto's: Tim de Kleyn

w-Controleberestein DSC 0377

w-Controleberestein DSC 0380

w-Controleberestein DSC 0385

w-Controleberestein TDK 8288

w-Controleberestein TDK 8290

w-Controleberestein TDK 8293

w-Controleberestein TDK 8294

w-Controleberestein TDK 8296