Twee van de vijf agenten worden vervolgd | Regio15.nl
  • Dutch
  • English
DutchEnglish

Twee van de vijf agenten worden vervolgd

Den Haag - Zojuist heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt dat twee van de vijf agenten die meer dan een jaar geleden betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez worden vervolgd.


Mitch is overleden na zijn aanhouding op het 'Night at the Park' festival in juni 2015. In eerste instantie werd zijn dood verklaard als een onwelwording, maar later maakte het Openbaar Ministerie bekend dat zijn overlijden vermoedelijk het gevolg was van zuurstoftekort als gevolg van het handelen van de politie (en verdween het eerdere bericht over de onwerlwording van de site van het OM). De vijf politiemensen die bij de aanhouding betrokken waren zijn sindsdien op non-actief gezet en als verdachte gekenmerkt, maar bleven wel op vrije voeten.

In de loop van de tijd zijn meer details bekend geworden over de gang van zaken. Zo bleek later uit het sectierapport dat op het lichaam van Mitch ernstige verwondingen zijn geconstateerd.

Uit het onderzoek is naar oordeel van het OM gebleken dat de twee agenten die vervolgd worden Mitch Henriquez terecht hebben aangehouden en daarbij geweld hebben gebruikt, maar niet uit waren op zijn dood. Daarom zal hen 'doodslag, dan wel (zware) mishandeling met de dood ten gevolge, dan wel dood door schuld' ten laste worden gelegd, en geen moord. Het Openbaar Ministerie verwacht dat het uiteindelijk 'zware mishandeling met de dood tot gevolg' zal worden, maar laat dat oordeel aan de rechter over.

De drie agenten die niet strafrechtelijk worden vervolgd, hebben bij de aanhouding geen geweldshandelingen verricht die het overlijden van Mitch Henriquez mede kunnen hebben veroorzaakt. Hun handelingen zijn (kortgezegd) toegestaan bij het verrichten van een aanhouding. Het is nog niet duidelijk of zij hun werk als politieagent al-dan-niet zullen hervatten. Update: de drie blijven nog geschorst totdat ook de resultaten van het eigen interne onderzoek van de politie bekend zijn. De uitslag van dat interne onderzoek wordt medio oktober verwacht. Daaruit kan bijvoorbeeld ook nog blijken dat hen 'plichtsverzuim' kan worden verweten. De advocaat van de nabestaanden zal het Openbaar Ministerie vragen om alle vijf politiemensen te vervolgen.

De dood van Mitch was in de zomer van 2015 aanleiding voor ernstige rellen in de Schilderswijk (dag 1/dag 2/dag 3). Behalve de zeer bekende gewelddadige protesten waren er ook vreedzame.

w IMG 4556

w SBF50967

w IMG 1070