De VOA maakt foto’s van bovenaf op de ‘locatie incident’. Dat gebeurt meestal met behulp van de 7 meter hoge pompmast die op het VOA voertuig zit.

img_0619

De foto’s worden naderhand over een digitale kaart van de locatie gelegd. Bovendien worden alle verkeersborden, verkeerslichten en overige verkeerstekens (zoals belijning op de weg) op de kaart ingetekend. Dit levert uiteindelijk een overzichtelijk beeld op van de situatie ter plaatse, die bij het dossier gevoegd wordt wat naar het openbaar ministerie toe gaat.

voorbeeld

Voorbeeld van een overzichtstekening

Probleem is dat de kaarten gemaakt zijn vanuit ‘helikopterview’; loodrecht van bovenaf gezien. De foto’s zijn altijd onder een hoek genomen; de camera kan wel loodrecht naar beneden gericht worden maar dan zou alleen het dak van het VOA voertuig op de foto staan.

mast0006

De camera kijkt dus altijd schuin onder een hoek; en ziet een dergelijk beeld:

mast0002
Het beeld vanuit de pompmast; van hoogte schuin naar beneden

Om de foto op de kaart in te kunnen passen, moet deze dus ‘onthoekt’ worden. Met behulp van een computer programma wordt het beeld op een controleerbare manier ‘omgerekend’; alsof deze van recht bovenaf is genomen. Feitelijk wordt het perspectief van de foto dus veranderd. Als de foto onthoekt is, kan deze perfect op de kaart ingepast worden.

hoek1 hoek2
Originele foto ‘onthoekte’ versie

De foto bevat minimaal 4 duidelijk gemarkeerde punten om het ‘onthoeken’ mogelijk te maken. De punten worden ter plaatse bovendien ook nauwkeurig opgemeten, zodat de onderlinge afstand bekend is. De tekenaar markeert later de 4 punten weer op zijn computerscherm en geeft (de ter plaatse gemeten) onderlinge afstanden in. Op basis daarvan kan het programma het perspectief ‘uit de foto rekenen’. Dit is dus de reden dat er 4 punten op de straat worden gemarkeerd !

Bovenstaande voorbeeld foto is niet gemaakt vanaf de mast in het VOA voertuig; maar vanaf ‘straat niveau’. Desondanks kan het programma er nog steeds een bovenaanzicht van maken.

Deze video geeft een (versnelde) indruk van het proces van het onthoeken van de foto en het inpassen ervan in een situatie tekening.

In werkelijkheid heeft dit ongeveer 45 minuten geduurd; voor een (in dit geval) relatief simpele aanrijding.

Terug naar inhoudsopgave