Veiligheidsmaatregelen rond de NSS

t-IMG 1628Den Haag - Ten tijde van de NSS zijn er veel bijzondere maatregelen genomen. Dit om de veiligheid van alle gasten te kunnen garanderen.

Natuurlijk de politie, maar bijvoorbeeld ook de Bijstands Eenheid van de Koninklijke Marechaussee en de 43e Gemechaniseerde Brigade van de Koninklijke Landmacht voerden beveiligingstaken uit. Hieronder een kort overzicht van genomen maatregelen.


Dit item bestaat uit meerdere delen. Klik onderstaande links voor meer informatie:

Openingsitem Verkeersmaatregelen Deelnemers Bijzondere voertuigen Demonstraties

Nationale Politie

Met de inzet van 13.000 extra politieagenten per dag was dit de grootste groep 'beveiligers' die actief was tijdens de NSS. Deze 13.000 agenten, dat zijn er ongeveer vier keer zo veel als het aantal agenten dat actief was tijdens de troonswisseling in 2013 in Amsterdam. Deze agenten werden niet alleen actief in Den Haag ingezet. Een deel deed bewakings- en beveiligingswerk in en bij hotels in Den Haag en Schiphol. De Nederlandse Nationale Politie kreeg ondersteuning van diverse specialisten. Onder andere hondengeleiders uit Duitsland en België waren overgekomen om de Nederlandse Politie te ondersteunen.

w-IMG 1034

w-DSC 0145edit

w-IMG 2017

w-DSC 0235edit

Koninklijke Marechaussee

De Marechaussee heeft 4.000 man personeel ingezet. Zij voerden hun normale werkzaamheden uit, zoals het bewaken en beveiligen van het Koninklijk Huis en het Catshuis. Ook voerden zij politie- en beveiligingstaken uit op de luchthaven Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Ten tijden van NSS zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Deze waren onder meer merkbaar door de inzet van meer (zichtbaar) personeel. Er werd bijvoorbeeld tijdelijk grenscontroles gehouden aan de landsgrenzen met België en Duitsland. Normaal gesproken wordt dit niet gedaan. In de Verdragen van Schengen is geregeld dat er normaliter geen structurele grenscontroles plaats vindt tussen landen die het Schengen akkoord hebben ondertekend.

De Bijstandseenheid van de Marechaussee verleende assistentie aan de Nationale Politie en aan de normale Marechaussees 'op straat'. Zij stonden bijvoorbeeld in de binnenring bij het Catshuis en tijdens het diner bij Huis Ten Bosch. Tevens verlenden de pelotons van de Bijstandseenheid ook onzichtbare assistentie, zowel in Den Haag als op Schiphol en Rotterdam The Hague Airport.

De Koninklijke Marechaussee trad tevens op als visitekaartje van Nederland. Alle wereldleiders werden ceremonieel welkom geheten door de Marechaussee.

Lees voor meer achtergrondinformatie het artikel in KMarMagazine.

w-NSS-3

w-DSC 0025edit

Koninklijke Landmacht

Zo’n 3.300 militairen van de Landmacht zijn vooral ter ondersteuning van de Nationale Politie ingezet. Voor een deel waren dit manschappen van de Nationale Reserve. Zij waren onder andere aanwezig in Den Haag. Maar zij waren vooral te vinden zijn rondom de militaire complexen zoals vliegveld Valkenburg, waar diverse helikopters gereed stonden voor inzet. Ook waren zij aanwezig in Noordwijk bij Huis ter Duin en bij de mobiele luchtafweerinstallaties in Wassenaar en in Noordwijk.

De 13e en 43e Gemechaniseerde Brigade waren verantwoordelijk voor de bewakingstaken met militairen en Fennek-verkenningsvoertuigen. Deze voertuigen beschikken over zeer geavanceerde observatieapparatuur, zodat een eventuele 'vijand' al van ver kan worden onderkend. Deze Fennek-verkenningsvoertuigen stonden onder andere bij de afgesloten wegen tussen Schiphol en Den Haag.

Naast de beveiligingskant, leverde de Landmacht ook een grote bijdrage aan het logistieke kant. Onder andere zijn er militaire ambulances en EHBO-posten in- en opgezet, die in geval van nood ingezet konden worden als opvanglocatie. Een groot voordeel is dat het militair ambulancepersoneel in het bezit is van veel ervaring op het gebied van rampenbestrijding.

Misschien wel het meest indrukwekkende was de inzet van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Met hun Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) stonden zijn voor een paar dagen in Wassenaar en in Noordwijk. Deze NASAMS-systemen kunnen luchtdoelen neerhalen die zich op 15 kilometer afstand bevinden. Ook waren er diverse radarsystemen opgesteld die het vliegverkeer in beeld brengen.

w-IMG 1623

w-IMG 1628

w-NASAMS

Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht heeft miscchien wel de meest onzichtbare taak uitgevoerd. Maar dit was zeker niet de onbelanrijkste taak. Zij vlogen continu met meerdere F-16-jachtvliegtuigen boven het Nederandse grondgebied. Zodra deze F16-jachtvliegtuigen zonder brandstof raken werden zij in de lucht bijgetankt. Dit bijtanken gebeurde door de McDonnell Douglas KDC-10 "Prins Bernhard" (T-264). De F-16 jachtvliegen vormen de Quick Reaction Alert (QRA). Deze worden bijvoorbeeld ingezet als er een vliegtuig het Nederlandse Luchtruim binnen komt vliegen, zonder zich middels de radio te identificeren. Naast de inzet met F16 jachtvliegtuigen als QRA, waren er ook Apache-gevechtshelikopters die speciaal als QRA werden ingezet voor de NSS.

Om deze F16's en Apaches in te kunnen zetten, werd het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen permanent bemand. Dit AOCS Nieuw Millingen is het controle- en commandocentrum van de luchtmacht. De gevechts- en verkeersleiders volgen het luchtverkeer met een netwerk van radarstations. Vanuit hier kunnen zij ongeidentifiseerde vliegtuigen meteen waarnemen en eventueel de QRA aansturen. Om het luchtruim nog beter te kunnen overzien, werden er vanuit de NAVO AWACS-toestellen (Airborne Watching and Control System) ingezet. Deze AWACS-toestellen hebben een grote radar bovenop het vliegtuig zitten. Hiermee kunnen zij alle luchtbewegingen in de gaten houden. Ook deze AWACS-toestellen vlogen constant boven het Nederlandse luchtruim.

Lees voor meer achtergrondinformatie het artikel in de Vliegende Hollander.

w-kdc10

Koninklijke Marine

De Marine patrouilleerde constant met meerdere schepen voor de Nederlandes kust. Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. De Zeven Provinciën lag voor anker voor de kust. Dit schip heeft met zijn geavanceerde (radar)systemen de kuststreek in de gaten gehouden. Doordat de Zeven Provinciën ook is uigerust met een luchtverdedigingssysteem kon zij ook indien nodig direct actie ondernemen.

De nieuwe ocean-going patrol vessels Zr. Ms. Friesland en Zr. Ms. Holland patrouillerden constant voor de kustlijn en bewakten de vaarroutes voor de kust van Scheveningen en Noordwijk. Samen met vaartuigen van politie en kustwacht controleerden zij alle scheepvaart. De schepen ondersteunden de gezamenlijke inspectieteams van politie, douane en marechaussee.

w-PEEN6121  1

w-IMG 2008

w-NSS-4

defensie-infographic

Bron: Defensie.nl

Militair terrein Valkenburg en luchthaven Rotterdam - The Hague Airport

Voormalig Marinevliegkamp Valkenburg werd tijdelijke omgetoverd tot vliegbasis voor de helikopters van het Defensie Helikopter Commando en de Unit Luchtvaartpolitie. Het gebruikte deel was van 20 tot en met 26 maart militair terrein. Defensie bewaakte het terrein. Ook de luchthaven Rotterdam/The Hague Airport is een lokatie waar extra materieel paraat stond voor ondersteuning van de veiligheid ten behoeve van de NSS. Rondom beide lokaties werden extra hekken met zeilen geplaatst, waardoor zicht op de terreinen werd bemoeilijkt.

w-Helikopters

w-IMG 1944

w-IMG 1968

w-IMG 2018

w-IMG 1916

w-IMG 1923

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat zorgde met verplaatsbare barriers op de A4 een fysiek afgescheiden gedeelte, waarover delegaties tussen Schiphol en Den Haag konden reizen. Zie voor meer info over de verkeerssituatie rondom de NSS het item "Verkeersmaatregelen in de regio Den Haag"

Op de wegen waar de hoogwaardigheidsbekleders zich over verplaatsten, werden over het algemeen alle kruisende wegen afgesloten met enorme zandtrucks. Die zijn best wel stevig, maar ook weer snel te verplaatsen als dat nodig mocht zijn.

w-PEEN6335

w-PEEN6395

Na de gezamelijke lunch op Huis Ten Bosch met Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima, gingen alle wereldleiders naar hun hotel. Zodoende werden diverse kruispunten rondom Huis Ten Bosch afgezet om de delegaties vrije doorgang te geven.

w-SBF 3503

w-SBF 3507

w-SBF 3581

w-SBF 3584

Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade

In verband met de aanwezigheid van wereldleiders en hun aanhang in het Kurhaus waren er tal van maatregelen van toepassing op het Scheveningse strand, zoals het verbod op zwemmen en verbod op vliegeren. Om direct aan te kunnen vangen met een redding waren de leden van de HVRB overdag aanwezig op de brandweerkazerne Scheveningen en op het strand. Zij patrouillerden met strandvoertuigen en boten om de veiligheid te kunnen garanderen.

w-DJ 1246

w-DJ 1274

w-DJ 1277

Olympische hekken

Rondom het World Forum was een hermetische afsluiting geplaatst, bestaande uit hekken, betonblokken en metalen barriers. Deze hekken waren overgekomen uit Londen, waar deze hekken zijn gebruikt voor de Olympische Spelen in 2012. De doorgang naar de binnenring was fysiek onmogelijk; alleen geaccrediteerde personen konden door beveiligingssluizen het afgesloten terrein op. Ook waren vooraf alle straatkolken dichtgelast en verzegeld. En het laatste goldt ook voor kasten die bijvoorbeeld de besturing van verkeerslichtinstallaties bevatten.

w-IMG 0979

w-IMG 5529

w-IMG 0894

w-IMG 1022

w-QSX 4223 

Camera's en overige detectie

Langs de hekken, in het afgesloten gebied en in de directe (niet afgesloten) omgeving van het World Forum, hingen tientallen camera's, die worden bediend door politiepersoneel, bedoeld om toezicht te houden. Agenten die de camera's bedienden speuren de omgeving af naar verdachte personen, die een ander doel hebben dan kijken of doorlopen, bijvoorbeeld voorwerpen achterlaten, een hek vernielen of de afgesloten zone in proberen te komen.

w-DSC 0088edit

w-IMG 0889

w-DFX 7219-1

In het verkeerscentrum werden alle wel en niet afgesloten snelwegen tijdens de NSS nauwlettend in de gaten gehouden.

w-NSS-2

Ook waren er overal detectoren opgehangen die reageren op een eventueel verhoogd stralingsniveau (radio activiteit) en de aanwezigheid van bepaalde gassen (chemische wapens)
w-FOTO2067

Veiligheidsoefeningen

Voorafgaand aan de NSS hebben speciale eenheden (o.a. het arrestatieteam van politie, Koninklijke Marechaussee, defensie en justitie) diverse malen geoefend op verschillende scenario's. Het leegstaande CBS-gebouw in Voorburg heeft meerdere malen als oefenlokatie gediend voor deze eenheden.

w-DFX 6589-1

w-DFX 6610-1

w-DFX 6613-1

Verdacht pakketje op de Doorniksestraat

Even voor 11 uur werd maandagmorgen een verdacht pakketje aangetroffen door een voorbijganger. Deze heeft de politie ingeschakeld, die een deel van de Doorniksestraat afsloten voor het publiek. Bomverkenners uit Nederland en België kwamen ter plaatse en onderzochten het pakketje ondersteund door een speurhond. In verband met de NSS wordt niets aan het toeval overgelaten, maar gelukkig was het 'loos alarm', en bevatte het aangetroffen goed niets gevaarlijk en is in beslag genomen door de politie.

w-DJ 1044

w-DJ 1053

w-DJ 1061

w-DJ 1070

w-DJ 1080

Een video van de politie met een samenvatting van de politie-inzet

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.


Dit item bestaat uit meerdere delen. Klik onderstaande links voor meer informatie:

Openingsitem Verkeersmaatregelen Deelnemers Bijzondere voertuigen Demonstraties