Alarmering

Zie ook dit artikel over de alarmcentrale.

De radio communicatie in Riverside County is nog steeds analoog; ze hebben wel gehoord van digitale radio zoals Tetra/C2000, maar gebruiken het nog niet. De scannerluisteraar in California kan dus nog steeds meeluisteren.

Opvallend is wel dat er desondanks nauwelijks 'meerijders' zijn zoals bij ons; geen drommen publiek die bij een brand komen kijken. Hoogstens komt de buurman even naar buiten als je buiten herrie staat te maken, zodra hij/zij gezien heeft wat er aan de hand is gaan ze weer naar binnen.

Elke alarmering wordt vooraf gegaan door een spraak aankondiging en een aantal tonen; de vaste bewoners van een kazerne kennen 'hun' toon uit het hoofd, en reageren al voordat de bellen beginnen te rinkelen. Een aantal kazernes beschikt ook over een pieper-achtig ding van een wat antiek type, die ze ook buiten de kazerne meedragen; dit is ook 'audio-only' en geen tekst-pager zoals onze P2000 pagers.

Bijgaand een voorbeeld; dit is een opname van het alarmerings kanaal.


De centralist noemt
  • eerst de kazerne en het type call (bijvoorbeeld 'medic engine 84 and AMR medically')
  • daarna volgen de tonen
  • nogmaals de wagennummers, in spraak
  • de aard van de melding ('structure fire'; 'accidental overdose' e.d.)
  • het adres
  • het kaartnummer
  • het werkkanaal wat aan het incident is toegewezen (bijvoorbeeld 'support 6')
  • en het incident volgnummer
De kazerne bevestigt daarna de ontvangst door het kazerne nummer te noemen over de radio (bijvoorbeeld '12' of '84'); de centrale weet dan dat de melding is ontvangen. Daarna klimmen ze de wagen in en melden zich via het 'support zoveel' kanaal bij een andere centralist; en gaan ze op weg.

Onafhankelijk daarvan wordt de melding ook verstuurd naar:
  • een soort kassabon printer in de kazerne (langgerekte strook); zie hier voor een voorbeeld
  • en de laptop in de engine
Zodra men instapt, staat het adres en de route dus al op het scherm van de laptop; plus eventuele aanvullende gegevens m.b.t. de melding.

Wat mij het meeste opviel, is dat het alarmeren van een grote groep kazernes dus lang duurt; ze zijn zo 30 secondes bezig met het uitzenden van de tonen, in zo'n geval.

Arbeidstijden

We hebben het er al eerder over gehad; maar nog even apart...

Het begrip arbeidstijdenwet kennen ze niet in Amerika. Zo kan het gebeuren dat je gewoon kazerne dienst hebt; maar dat er in noord-california een bosbrand uitbreekt (zeg: 500 km verderop). Als ze daar om bijstand vragen, wordt je met je autospuit en de bemanning van dat moment die kant op gestuurd.

Tja; en dan blijf je bij je auto totdat je onder dankzegging terug mag. En dat was voor onze Jeremy bijvoorbeeld 21 dagen (!) later. Tussentijds aflossen ? Doen we niet.....

Ook als je niet direct naar de brand wordt gestuurd kan het goed zijn dat je moet blijven; als er autospuiten zijn weggestuurd voor bijstand, word je vaak voor 'herbezetting' naar een andere kazerne gestuurd.

Alles wordt verder wel voor je geregeld qua hotel en eten en zo; maar ik vraag me af hoe ze dat privé doen met vrouw en kinderen. Je thuisfront kan dus absoluut niet op je rekenen.

Vrije dagen ? Ja; maar als ze je bellen (en je bent dom genoeg om de telefoon op te nemen) kan je er zo'n beetje niet onderuit om te komen. Alleen geplande vakanties zijn redelijk heilig; dat weten ze en dan bellen ze meestal niet. 'De baas' legt dus een behoorlijke claim op je.

Onze gastheer Jeremy heeft net een nieuw huis gekocht. Leuk; maar hij moet dus regelmatig zijn buren bellen om zijn gras te laten maaien (want anders gaat de vereniging van eigenaren zeuren namelijk); hij is nogal eens zo lang van huis dat het gemaaid moet worden. Volgens mij had hij helemaal geen huis hoeven kopen; het huren van een postbus was voldoende geweest...

Bosbranden en fire shelters

Het kwam al voor in deze video

iedereen op de autospuit heeft hier 'fire shelters' bij zich. Dat zijn best zware dingen; die je meedraagt aan een riem waar ook flessen water en dergelijke aan hangen.

Die riem doe je weer aan samen met je 'brush gear', als je als autospuit bemanning ingezet wordt bij een 'wildland fire'.

In de video gebruiken ze traingsversies van plastic; in werkelijkheid zijn ze gemaakt van brandwerend materiaal voorzien van een aluminium coating.

De fire shelter is bedoeld als laatste redmiddel; zodra je ingesloten wordt door een bosbrand. In zo'n geval proberen ze een open stuk te bereiken; of een stuk wat al gebrand heeft ('good black'). Daar duiken ze dan onder de shelter.

In principe kan je op die manier een aantal uren overleven in een hete omgeving (stralingswarmte, radiant heat); uiteraard voldoen de shelters niet als je direct met vlammen in contact komt. En perslucht heb je dan ook niet bij je; dus het is te hopen dat je niet stikt door rook e.d.