Alarmering

Zie ook dit artikel over de alarmcentrale.

De radio communicatie in Riverside County is nog steeds analoog; ze hebben wel gehoord van digitale radio zoals Tetra/C2000, maar gebruiken het nog niet. De scannerluisteraar in California kan dus nog steeds meeluisteren.

Opvallend is wel dat er desondanks nauwelijks 'meerijders' zijn zoals bij ons; geen drommen publiek die bij een brand komen kijken. Hoogstens komt de buurman even naar buiten als je buiten herrie staat te maken, zodra hij/zij gezien heeft wat er aan de hand is gaan ze weer naar binnen.

Elke alarmering wordt vooraf gegaan door een spraak aankondiging en een aantal tonen; de vaste bewoners van een kazerne kennen 'hun' toon uit het hoofd, en reageren al voordat de bellen beginnen te rinkelen. Een aantal kazernes beschikt ook over een pieper-achtig ding van een wat antiek type, die ze ook buiten de kazerne meedragen; dit is ook 'audio-only' en geen tekst-pager zoals onze P2000 pagers.

Bijgaand een voorbeeld; dit is een opname van het alarmerings kanaal.


De centralist noemt
  • eerst de kazerne en het type call (bijvoorbeeld 'medic engine 84 and AMR medically')
  • daarna volgen de tonen
  • nogmaals de wagennummers, in spraak
  • de aard van de melding ('structure fire'; 'accidental overdose' e.d.)
  • het adres
  • het kaartnummer
  • het werkkanaal wat aan het incident is toegewezen (bijvoorbeeld 'support 6')
  • en het incident volgnummer
De kazerne bevestigt daarna de ontvangst door het kazerne nummer te noemen over de radio (bijvoorbeeld '12' of '84'); de centrale weet dan dat de melding is ontvangen. Daarna klimmen ze de wagen in en melden zich via het 'support zoveel' kanaal bij een andere centralist; en gaan ze op weg.

Onafhankelijk daarvan wordt de melding ook verstuurd naar:
  • een soort kassabon printer in de kazerne (langgerekte strook); zie hier voor een voorbeeld
  • en de laptop in de engine
Zodra men instapt, staat het adres en de route dus al op het scherm van de laptop; plus eventuele aanvullende gegevens m.b.t. de melding.

Wat mij het meeste opviel, is dat het alarmeren van een grote groep kazernes dus lang duurt; ze zijn zo 30 secondes bezig met het uitzenden van de tonen, in zo'n geval.