Brush 'gewone' engines en hun crew

Station 12 is een zogenaamd gemengd station. Ze hebben daar een 'gewone' engine en een specifiek voor brush fires. Op de brush engines zit normaal gesproken geen paramedic. Een ander groot verschil is het contract wat deze mensen hebben en hun plaats in de 'pikorde'.

Contract
De bemensing van de brush engines bestaat over het algemeen uit contractors (seizoensarbeiders). Ze hebben een tijdelijk contract, ca. 9 maanden, en zijn dus een paar maanden per jaar zonder (brandweer) werk.

Pikorde
Het was mij opgevallen, en bevestigd, dat bij het eten, eerst de crew van de 'gewone' (Type A) engine eten pakt, daarna mag de bemanning van de brush engine aanschuift.

Maaltijd
Het eten wordt over het algemeen door de bemanning van de brush engine klaargemaakt. Daarnaast zijn de maaltijden stevig. 's-Ochtends English Breakfast, tijdens de lunch een zware / stevige maaltijd. 's-Avonds is de maaltijd wat lichter. Dit is tevens afgestemd op het feit dat de brush bemanning in de middag de meeste kans op uitrukken heeft. Tijdens deze uitrukken, die makkelijk een paar dagen tot een paar weken kunnen duren, kan het logistieke proces even op zich laten wachten. Op de 'gewone' engines staan echter een soort nood-rantsoenen, de brush engines heb ik (nog) niet bekeken...