Pro Patria demo ingekort | Regio15.nl
DutchEnglish

Pro Patria demo ingekort

Den Haag - De 'Pro Patria' demonstratie die vandaag door de Schilderswijk en Transvaal zou lopen, is noodgedwongen ingekort.


Rond 15:00 uur verzamelde een groep demonstranten zich op het plein voor station Den Haag Centraal voor een demonstratieve 'Mars van de Vrijheid' door een aantal Haagse wijken. Zij wilden een tegengeluid laten horen tegen o.a. de recente pro-ISIS demonstratie op de Hoefkade. De tegendemonstraten zagen in de demonstratie een rechts-extremistische c.q. neo-nazistische mars, die zich niet alleen tegen ISIS keerde, maar ook tegen de Islam in het algemeen.

De groep stuitte daarom op de Hoefkade op een grote groep buurtbewoners, die overduidelijk niet van plan waren om de demonstratie 'zonder slag of stoot' te laten passeren. De Mobiele Eenheid hield de twee groepen uit elkaar; de Pro-Patria groep werd gedwongen om rechtsaf de Koningstraat in te gaan, terwijl de buurtbewoners ter hoogte van de Hoefkade/Doedijnstraat werden tegengehouden.

Bij beide 'scheidslijnen' is door de Mobiele Eenheid geweld gebruikt om te voorkomen dat de groepen door de barricade heen zouden breken. Bij de kruising Hoefkade/Koningstraat heeft de politie o.a. de lange latten gebruikt om te verhinderen dat de groep rechtdoor zou gaan. Vertegenwoordigers van de organisatie hebben op de groep ingepraat, waarna de demonstratie toch rechtsaf de Koningsstraat inliep.

Gedurende de demonstratie zijn er ook bij een koffiehuis aan het begin van de Hoefkade t.h.v. een koffiehuis kleine schermutselingen geweest. Ook hier heeft de organisatie de groep verzocht om weer door te lopen, waar na enige tijd gehoor aan werd gegeven.

Ook binnen de groep zelf waren er meningsverschillen; met name over een Israelische vlag die door één van de demonstranten werd meegedragen.

Tegendemonstranten hebben journalisten en politiemensen belaagd en bekogeld met stenen en vuurwerk. Van een cameraman werd diens apparatuur vernield. Er zijn zes tegendemonstranten aangehouden. Hierbij raakte één politieman lichtgewond. Hoeveel deelnemers aan de 'Mars van de Vrijheid' zijn aangehouden is nog niet bekend.

Daarna mocht de demonstratie zijn weg vervolgen via o.a. de Boekhorststraat en de Fluwelen Burgwal, en op die manier weer terug naar het Centraal Station. De eerder afgesproken route is dus aanzienlijk ingekort.

Mannen van de AE (arrestatie eenheid) van de politie hebben gedurende de mars een tweetal Pro-Patria demonstranten 'uit de groep geplukt' en aangehouden.

De tegenstanders van de demonstratie spreken over 'het verdedigen van de eer', 'de slag bij de Hoefkade' en zijn trots. Geert Wilders is van plan om kamervragen te gaan stellen n.a.v. deze kwestie.

Update 11-8: Pro Patria heeft weer een mars aangekondigd: 20 september deze keer. Omwonenden en ondernemers hebben intussen schoon genoeg van de demonstraties en de onrust die dat veroorzaakt.

Update 11-8: De politie geeft een persbericht uit waarin gesproken wordt over 6 aanhoudingen totaal. Daarvan blijken er 4 buurtbewoners te zijn, en aan de Pro Patria zijde zijn 2 demonstranten aangehouden.

Video: Rene Hendriks

Video (Mars van de Vrijheid mag niet rechtdoor de Hoefkade op) : Bob van Keulen

Foto's: Ruben van Essen en Rene Hendriks

w-Propatria-1

w-Propatria-2

w-Propatria-3
w-IMG 0081

w-IMG 0082

w-Propatria-4

w-Propatria-5

w-Propatria-6

w-Propatria-7

w-Propatria-8

w-Propatria-9

w-Propatria-10

w-Propatria-11

w-IMG 0097

w-Propatria-12

w-Propatria-13

w-Propatria-14