Meldkamer De Yp
Vanaf dinsdag 12 maart 2013 wordt hulpverlening van de politie, brandweer en ambulance in de Veiligheidsregio Haaglanden gecoördineerd en aangestuurd vanuit een nieuwe, ultramoderne gemeenschappelijke meldkamer. De meldkamer verricht diensten voor de Politie Eenheid Den Haag en de Veiligheidsregio Haaglanden. In de meldkamer komen onder meer alle meldingen van 112 binnen.

Voor opschaling tijdens omvangrijke incidenten, grote evenementen en demonstraties die regelmatig in de regio Den Haag plaatsvinden, is ook het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC). Het RCC is net als de meldkamer gevestigd in gebouw ‘De Yp’ in Ypenburg.

Vijf jaar is gewerkt aan de nieuwe meldkamer en het nieuwe Regionaal Coördinatiecentrum. Ewald Beld, chef meldkamer en projectleider van de nieuwe meldkamer in De Yp: “De technische levensduur van de oude meldkamer was verstreken. Met de komst van het nieuwe gebouw van de Politie Eenheid Den Haag in De Yp, was de bouw van een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer en Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) een logische keuze”.

Focus op innovatie en veiligheid

Vanaf de start van het meldkamerproject lag de focus op innovatie en maatschappelijk verantwoorde ambitie. Dat laatste met het oog op kwaliteit, kosten, milieu en duurzaamheid. Innovatie was een speerpunt
om uitdagingen en veranderingen in de toekomst goed aan te kunnen. De hulpverlening en het thema Veiligheid bewegen zich immers in een veld van elkaar snel opvolgende ontwikkelingen wat de nodige flexibiliteit vereist.

Lifeline burger, lifeline collega´s op straat

Het centrale doel was continu: de juiste dienst- en hulpverlening blijven bieden en de veiligheid van de burger garanderen. In het project kreeg de mens de hoofdrol. Ewald Beld:
“De meldkamer is mensenwerk. Daarom is er voor gekozen om juist door innovatie de mens centraal te stellen. Terug naar de eenvoud, in alles. Met technieken en kennis van nu. We zijn een lifeline voor de burger. Een lifeline voor de collega’s op straat. Die basis moet altijd goed zijn”.

Professioneel en gebruiksvriendelijk

De gewenste uitstraling van de nieuwe meldkamer was er één van professionaliteit, orde en rust zodat de medewerkers al hun aandacht kunnen geven aan de vaak veeleisende taak. Bij het ontwerp is gedacht vanuit het perspectief van de medewerker van de meldkamer. Dit vertrekpunt heeft de basis voor het totale ontwerptraject gevormd. Voor het ontwerp tekende het Haagse architectenbureau Van Mourik Architecten. Meest opvallende element
is de speciaal voor dit project ontwikkelde meldkamertafel met vier beeldschermen.

Onderdelen gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden

In de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer zijn gevestigd:

  • De meldkamer van de Politie Eenheid Den Haag (de voormalige regiokorpsen Haaglanden en Hollands-Midden)
  • De meldkamer van Brandweer Haaglanden (onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden)
  • De meldkamer ambulancezorg (onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden)
  • Het RCC (Regionaal Coördinatiecentrum (RCC)

In de meldkamer komen naast alle meldingen van 112, ook die van particuliere alarmcentrales (PAC’s) binnen en de meldingen van hulpverleners in de regio. De meldkamer wordt ook ingezet bij alarmeringen voor Amber Alert, Burgernet en NL Alert. Het Regionaal Coördinatiecentrum ondersteunt als opschaling vereist is, zoals tijdens een omvangrijk incident of bij demonstraties.

Werkgebied meldkamer: 1,75 miljoen inwoners

Sinds 1 januari 2013 (komst Nationale Politie) is de politie onderverdeeld in 10 regio’s en een Landelijke eenheid. De Eenheid Den Haag bestrijkt de stad Den Haag en het gebied van Noordwijk
en Leiden tot Alphen aan de Rijn, Gouda, Delft, Naaldwijk en Zoetermeer. Ze doet haar werk voor zo’n 1,75 miljoen inwoners.

Landelijke meldkamerorganisatie

Over twee jaar zal Nederland één landelijke meldkamerorganisatie en 10 meldkamers hebben. De Nederlandse regering besloot daartoe begin 2012, toen de nieuwe meldkamer van de regio Haaglanden al in aanbouw was.

De bewuste focus op innovatie, heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe meldkamer de nieuwe manier van werken moeiteloos kan inpassen. In de loop van 2013 zullen door deze verandering in de meldkamerorganisatie ook de meldingen uit de regio Hollands-Midden in de nieuwe meldkamer worden verwerkt.

Kenmerken, feiten en cijfers nieuwe meldkamer

  • Bij de meldkamer komen alle meldingen van 112 binnen, naast de meldingen van particuliere alarmcentrales (PAC’s).
  • De meldkamer wordt ook ingezet bij alarmeringen voor Amber Alert, Burgernet en NL Alert;
  • Interieur ontworpen door Architecten Van Mourik uit Den Haag;
  • 54 centralistenwerkplekken;
  • Vloeroppervlak meldkamer ongeveer 450 m2
  • Locatie: op 10e verdieping De Yp.

Foto: Veiligheidsregio Haaglanden

meldkamer-de-yp2