Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons

Daarbij zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze contactgegevens zijn

Regio15
[email protected]
Telefoon: 070 – 73 73 112
WhatsApp: 06 – 15 15 1502

De verwerkingen

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden:

  • Onze werkzaamheden bestaan uit het maken en publiceren van nieuwsbeelden. Deze nieuwsberichten en nieuwsbeelden kunnen persoonsgegevens bevatten, zoals portretten, locatie-informatie of gebeurtenissen in combinatie met een datum/tijd, GPS-informatie, kentekens, reclame of bedrijfsnamen zichtbaar in onze foto’s, etcetera. Deze gegevens worden door ons verwerkt op grond van een zwaarwegend algemeen belang, namelijk om ons journalistieke werk te kunnen verrichten.
  • Wanneer wij communiceren met tipgevers en afnemers, verwerken wij, afhankelijk van hoe de tip binnenkomt, van deze partijen hun naam, telefoonnummer, e-mailadres en/of hun Facebook-, Telegram- of Twitterprofielen. Deze gegevens zijn nodig om op de tip te reageren en verder contact met de tipgever op te nemen. Op het moment wij van jou een tip binnenkrijgen, geef je ons toestemming voor deze verwerking.
  • Van de fotografen van wie wij foto’s ontvangen, verwerken wij ook persoonsgegevens. Dit kunnen een naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN en/of rekeningnummer zijn. Deze gegevens zijn nodig voor de communicatie met de fotografen, voor eventuele betaling aan de fotografen en voor de belastingaangifte. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met de fotografen, zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst aangaan.
  • Als wij nieuws, tips of alarmeringen binnenkrijgen, verwerken wij ook persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld locaties en karakteristieken of details over incidenten. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze fotografen aan te sturen en om aan nieuwsgaring te doen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk ons belang om ons journalistieke werk te verrichten.
Bijzondere persoonsgegevens

Wij kunnen bijzondere persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld portretten via foto’s en video’s. Deze gegevens worden door ons verwerkt op grond van een zwaarwegend algemeen belang, namelijk om ons journalistieke werk te kunnen verrichten.

Beveiliging persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

Jouw gegevens kunnen verwerkten worden door derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen. We krijgen natuurlijk veel mail, WhatsApp en Facebook berichten binnen met tips, bijvoorbeeld. Om de binnenkomende berichten te ordenen en gemakkelijk te beantwoorden maken we gebruik van een externe dienst.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer jij de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Tracking cookies

Google

Onder andere om advertenties beschikbaar te stellen gebruiken wij cookies van Google (DoubleClick, Adsense, Google Tag Manager, Google+ Platform, Google Publisher Tags), deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. De Google cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier.

Sizmek

Onder andere om advertenties beschikbaar te stellen gebruiken wij cookies van Sizmek, deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Sizmek vind je hier.

Plista

Onder andere om advertenties beschikbaar te stellen gebruiken wij cookies van Plista, deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. De Plista cookies worden 1 jaar bewaard. Meer informatie over het gebruik van cookies door Plista vind je hier.

Social media

Ook plaatsen wij cookies van Twitter en LinkedIn (LinkedIn Widgets, Twitter Syndication, Twitter Button), zodat de informatie van deze social mediakanalen direct kan worden weergegeven op onze website en om voor jou relevantere advertenties weer te geven. Meer informatie over de cookies van LinkedIn vind je hier.

Meer informatie over de cookies van Twitter vind je hier. Deze Twitter cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Daarnaast plaatsen we cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Connect, Facebook Impressions en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier. Deze Facebook cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Video Media Group

Om video-advertenties mogelijk te maken, gebruiken wij cookies van Video Media Group.

Analytische cookies

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google kun je hier vinden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Doorgifte aan een derde land

Een deel van de bovenvermelde bedrijven wiens cookies geplaatst worden, zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zul je links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

De IP-adressen die wij ontvangen, verwijderen wij binnen uiterlijk 2 jaar na ontvangst ervan.
Telefoonnummers, e-mailadressen en/of namen verkregen via WhatsApp, Telegram of social media verwijderen wij binnen 2 jaar na ons laatste contactmoment.
Om jou gedurende langere tijd de mogelijkheid te geven om onze nieuwsbeelden en nieuwsberichten in te zien, bewaren wij deze 30 jaar. Na deze termijn worden de beelden en berichten verwijderd.

Rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via [email protected].

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken, en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Dit artikel voor Regio15.nl is opgesteld in Mei 2018