In deze reportage presenteren wij de Vermeulen Groep uit Hazerswoude-dorp. Hierin laten wij u zien wat de Vermeulen Groep in onze regio voor werkzaamheden uitvoert.

Sinds 1974 is de Vermeulen Groep een begrip in de branche. Al jaren zorgt de Vermeulen Groep voor de aanleg, het onderhoud en de veiligheid van, op en aan de wegen, inclusief het onderhoud rondom die wegen.

Om dit te kunnen doen, heeft de Vermeulen Groep een groot en divers wagenpark. In deze reportage besteden wij aandacht aan de organisatie en aan een aantal voertuigen die u waarschijnlijk wel eens heeft gezien in één van onze items op de site, of in de toekomst zeker zal gaan zien.

In het uitgebreide wagenpark bevinden zich onder andere vrachtwagens met een botsabsorber, kegels- en pijlwagens, wegdekreiniger, maaimachines, markeringsvoertuigen en asfaltvoertuigen. Ook heeft Vermeulen voertuigen voor gladheidbestrijding en voertuigen om (tijdelijke) barriers en/of geleiderails te plaatsen. In totaal heeft de Vermeulen Groep elf kilometer aan barriers en enkele MRS’en; dat zijn mobiele rijstrooksignaleringen die op de auto(snel)weg geplaatst worden. Op het eigen terrein is ook een garage aanwezig, waar voertuigen in eigen beheer onderhouden en gerepareerd worden. Dit maakt de organisatie uiterst flexibel bij de inzet van mensen en materieel.

Eén van de bedrijfsactiviteiten waarbij de Vermeulen Groep zichtbaar is voor het grote publiek, is de 24/7 dienstverlening, Incident Management (IM). Incident Management is het geheel aan maatregelen met als doel de weg zo spoedig mogelijk vrij te maken na een incident. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele slachtoffers, inzet van hulpdiensten, de verkeersveiligheid en de beheersing van de ontstane schade, bijvoorbeeld aan de geleiderail.

Wanneer de medewerkers van de IM-ploeg nodig zijn, worden zij ingeschakeld door de weginspecteur van Rijkswaterstaat. Zij informeren de IM-ploeg over de aard van het incident, de locatie en de verwachtingen, zoals het afzetten, beveiligen of reinigen van de weg. Onder leiding van een IM-coördinator gaan zij ter plaatse om de werkzaamheden uit te voeren.

Onder andere het plaatsen van aktiewagens en een botsabsorber is een noodzakelijk kwaad, met grote regelmatigheid worden de rode kruizen boven de weg genegeerd.
Dit zorgt voor zeer gevaarlijke situaties op de weg, waarbij de veiligheid van slachtoffers, hulpverleners en wegwerkers in het geding komt. Het gebeurt wel eens dat deze aktiewagens of botsabsorbers worden aangereden; dit toont het belang aan van de aanwezigheid, maar ook de snelle inzet van deze buffervoertuigen.

Behalve het plaatsen van botsabsorbers en aktiewagens is Vermeulen ook actief met andere delen van de afzetting, zoals het volledig ‘kegelen’ van het inzetgebied, waarbij vanaf de botsabsorber tot voorbij het incident kegels worden geplaatst, zodat ongewenste voertuigen buiten het inzetgebied blijven. Wanneer bij een ongeval de geleiderail is geraakt, of grotere hoeveelheden vloeistof zijn gelekt op de weg, komt de geleiderail- of de reinigingsploeg naar de incidentlocatie. Met de mogelijkheden en de middelen in eigen beheer, handelt Vermeulen het hele incident af, waarmee zij Rijkswaterstaat ontzorgen.

Video Ruben van Essen, Foto’s Dejan Jeremic

Leiden – Niet lang nadat de IM-ploeg in dienst is getreden komt ‘s-ochtends de eerste melding. Een aanrijding op de A4 in de tunnelbak richting Amsterdam. Twee rijstroken moeten worden afgesloten. Dit gebeurt met de actiewagen op de buitenste
rijstrook, en de bots op de middelste rijstrook. De eerste aanwezigen, in dit geval politie en de weginspecteur van Rijkswaterstaat, hebben de eerste afzetting geplaatst, die later dus wordt overgenomen door de wagens van Vermeulen.

w IMG 3677

w IMG 3685

Leiden – Een korte uitleg over de andreasstrips die worden neergelegd bij actiewagens en botsabsorbers. Deze strips, opvallend van kleur en voorzien van retroreflecterende stickers, worden geplaatst enkele tientallen meter vóór
de afzetting. Weggebruikers die de verdrijfpijlen én de rode kruizen niet opmerken krijgen bij het overrijden van andreasstrips een laatste waarschuwing voordat ze de actiewagen of botsabsorber aanrijden.

w IMG 3695

Bodegraven – Op de A12 richting Den Haag staat een vrachtwagen met pech. Ondanks dat deze in een pechhaven staat, is de rechterrijstrook afgesloten. Dit zodat de monteur en berger veilig kunnen werken, zonder dat zij overreden worden
door langsrijdend verkeer.

w IMG 3700

w IMG 3706

w IMG 3725

Nootdorp – Op een, voor onderhoud, afgesloten deel van de A12 richting Den Haag demonstreren wij de botsabsorber. De botsabsorber is een vrachtwagen met daarachter een actiebord met pijl en botskussen. Voertuigen die om uiteenlopende
redenen de verdrijfpijlen, rode kruizen én andreasstrips negeren komen in botsing met het botskussen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat het botsende voertuig op de hulpverleners, weginspecteurs, bergers of weginspecteurs in rijdt wanneer zij
voorbij de botsabsorber aan het werk zijn.

w IMG 3983

w IMG 3958

w IMG 3954

w IMG 3986

Rijswijk – Een vrachtwagen met een gebroken as staat op de vluchtstrook. Ook hier moeten werkzaamheden plaatsvinden, omdat de berger de volledig volgeladen zandwagen niet kan afslepen. Om er voor te zorgen dat de berger veilig te werk
kan gaan wordt de rechterrijstrook afgesloten. Er is hier sprake van een extra onveilige situatie, omdat hier ook het puntstuk naar de afrit ligt. Automobilisten kunnen op dit punt mogelijk nog op het laatste moment tóch de afrit (niet) nemen
en gevaarlijk dichtbij de berger komen.

w IMG 3729

w IMG 3733

w IMG 3738

Gouda – Een gat in het asfalt van de A12 richting Den Haag zorgt voor een spoedinzet van de asfaltploeg van Vermeulen. De rechterrijstrook wordt afgesloten omdat daar het gat ligt. Om het gat wordt het asfalt weggefreest en een deel van
de constructie wordt opnieuw aangebracht. Voor ieders veiligheid is behalve een rijstrookafsluiting ook een snelheidsbeperking op de overige rijstroken geplaatst, omdat dit een weefvak is voor verkeer richting de A12 (richting Den Haag) en de A20 (richting
Hoek van Holland).

w IMG 0858\w IMG 3846

w IMG 3870