Salvage
In deze reportage presenteren wij de coördinator van Stichting Salvage. Hierin laten wij u zien wat Salvage in onze regio voor werkzaamheden uitvoert.

Als u een brand in uw woning of bedrijfspand heeft gehad, moet er heel veel worden geregeld. Meestal is een brand heel ingrijpend en gaat gepaard met heftige emoties. Misschien is het niet mogelijk om te blijven wonen in uw geliefde woning of zijn uw eigendommen door rook, roet of bluswater aangetast. De schade moet wel worden afgehandeld. Heeft u enig idee hoe u dit moet regelen en wie u daarbij in eerste instantie kan ondersteunen?

Door het Verbond van Verzekeraars, een organisatie waarvan alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland lid zijn, is dertig jaar geleden de onafhankelijke stichting ‘Salvage’ opgericht om gedupeerden van branden te kunnen ondersteunen. Daarbij wordt geen verschil gemaakt tussen verzekerden en mensen die niet verzekerd zijn. Iedereen die getroffen is krijgt eerste hulp na brand. De kosten zijn voor de gezamenlijke brandverzekeraars.

Bij melding van een brand gaat de brandweer ter plaatse om de brand te blussen. Nadat de brand is geblust, of als er tijdens het blussen van de brand duidelijk wordt dat u hulp nodig heeft of dat er schade is ontstaan die met hulp van de Stichting Salvage kan worden beperkt, wordt de Salvage Alarmcentrale in kennis gesteld. Zij schakelt de dienstdoende Salvagecoördinator in en geeft de informatie door die zij van de meldkamer van de hulpdiensten al heeft ontvangen. Nadat de Salvagecoördinator ter plaatse is, wordt hij of zij het eerste aanspreekpunt namens de verzekeraars voor de bewoners en/of eigenaren die schade hebben opgelopen door de brand. De Salvagecoördinatoren zijn dag en nacht beschikbaar en zijn in principe binnen een uur na oproep ter plaatse.

Op het moment dat de Salvagecoördinator ter plaatse komt, meldt hij zich bij de dienstdoende bevelvoerder of officier van dienst van de brandweer. Deze informeert de coördinator over de ernst van de brand en brengt hem op de hoogte van bijzonderheden van de brand. Ook zal hij eventueel kort praten met de Officier van Dienst van de Politie, Geneeskunde of Gemeente.

Uiteraard zal hij zich daarna om u bekommeren. Op basis van alle waarnemingen zal hij een plan van aanpak gaan opstellen.

In de meeste gevallen gaat het dan om:

Aandacht: hij zorgt voor rust en staat u bij in misschien wel de moeilijkste en meest emotionele uren van uw leven.

Actie: hij neemt maatregelen om verdere schade te voorkomen. Indien nodig schakelt hij daarvoor bedrijven in, bijvoorbeeld voor het wegzuigen van bluswater, het dichttimmeren van ramen of deuren, het verdrijven van stank en het in veiligheid brengen van uw eigendommen. Indien nodig regelt hij ook vervangend onderdak tot de eerstvolgende werkdag. Een Salvagecoördinator zal echter niet de woning of het bedrijf schoon laten maken; dat gebeurt pas in opdracht van de verzekeringsmaatschappij.
Een Salvagecoördinator zorgt er alleen voor dat de schade die is ontstaan, niet groter wordt en dat u eerste hulp krijgt in die eerste chaotische uren na de brand.

Advies: hij neemt samen met u de verzekeringspolis door en geeft informatie aan uw verzekeraar. Ook adviseert hij u over de stappen die u moet nemen als hij weg is, zoals contact opnemen met uw energiebedrijf, installateur en het maken van een inventarisatielijst van uw beschadigde spullen.

Nadat alles in gang is gezet, zal hij uw gegevens noteren, waaronder polisnummers van de opstal- en de inboedelverzekering en welke maatregelen getroffen zijn. Tot slot zal de coördinator alles doorgeven aan de Salvage Alarmcentrale, welke op haar beurt de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) informeert. De verzekeringsmaatschappij zorgt dan voor de verdere schade afhandeling.

Na dit alles scheiden de wegen van de Salvagecoördinator en de gedupeerden. Pas als alles geregeld en de situatie weer stabiel is, zal de Salvagecoördinator de locatie van het incident verlaten.

Video: Dejan Jeremic en Ruben van Essen

Foto’s: Dejan Jeremic

w IMG 6489

w IMG 6516

w IMG 6550

w IMG 6581

w IMG 6587