Elke politieregio in Nederland heeft de beschikking over een team dat zich bezighoudt met het analyseren van verkeersongevallen. Hoewel VOA een landelijk dekkende term is en dit ten allen tijde op de voertuigen en kleding gebruikt zal worden, kan het zijn dat een regio er voor kiest om de VOA in het dagelijkse jargon anders aan te duiden. Zo staat in de ene regio de VOA bekend als ‘Verkeersdienst’ en in de andere regio, zoals bijvoorbeeld Haaglanden, als TOD (Technische Ongevallen Dienst).

Uiteraard brengen wij hier alleen de VOA Haaglanden in beeld en zullen wij de officiële benaming ‘VOA’ gebruiken.

img_2466

Alle medewerkers binnen het team hebben een speciale opleiding gekregen. Deze speciale opleiding is benodigd, omdat het analyseren van een verkeersongeval niet zomaar iets is. Het opnemen van sporen, het in kaart brengen van de situatie en het verwerken van alles gegevens vraagt om deskundig inzicht. Alles wordt in het werk gesteld om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen, al zal de VOA nooit een antwoord geven op de schuldvraag. De techniek die daarvoor ingezet wordt, verandert continu.

De VOA is 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar; daartoe heeft zij de beschikking over een aantal voertuigen.
De VOA komt op verzoek ter plaatse; zij rijdt dus niet standaard mee bij verkeersongevallen. Er gelden bepaalde inzetcriteria.

Ook doet de VOA meer dan alleen het onderzoeken van aanrijdingen. Zij beoordeelt namelijk desgevraagd ook de technische staat van voertuigen.
Desgewenst wordt er daarbij samengewerkt met instanties als bijvoorbeeld de VWA (Voedsel en Waren autoriteit) en de IVW (Inspectie Verkeer en Waterstaat).

Daarnaast vraagt het werken bij de VOA ook om een stukje voorlichting richting overige hulpdiensten. Zo komt het voor dat medewerkers van de VOA bij de brandweer aan tafel schuiven, om brandweermensen tips te geven hoe men zo min mogelijk sporen vernielt.
Een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld het leeg laten lopen van de banden bij een beknelling, in plaats van lek steken (zoals vroeger gebeurde).

Op deze manier ontstaat meer begrip tussen de hulpdiensten onderling.

Inhoudsopgave

Locatie en huisvesting
Het VOA voertuig
Wat legt de VOA vast ?
Situatie tekening
Onthoeken van foto’s
Het onderzoek van het voertuig
De werknemers
De schuldvraag
Inzet criteria en eindresultaat

VOA