Blurren / Onherkenbaar maken

Wij krijgen regelmatig opmerkingen en het verzoek tot het onherkenbaar maken (‘blurren’) van bepaalde zaken op beelden. Meestal zijn dat verzoeken over het onleesbaar maken van kentekens.

Op deze pagina geven wij daar uitleg over.

Schuld en onschuld

Soms krijgen we verzoeken om een foto te verwijderen, omdat iemand onschuldig zou zijn.

Op deze pagina geven wij daar uitleg over.

AVG wetgeving

T.a.v. de publicatie van beeldmateriaal is in de AVG een uitzondering opgenomen bij gebruik voor journalistieke doeleinden. Dat betekent dat we geen toestemming hoeven te vragen om beelden te publiceren; ook niet als daar personen, voertuigen of gevels op te zien zijn.

Op deze pagina geven wij daar uitleg over.

Publieke reclame

Als er reclame op een voertuig zit, zullen wij dat niet vervagen. Datzelfde geldt ook voor reclame op de gevel van (bedrijfs)panden of andere publieke reclame.

Op deze pagina geven wij daar uitleg over.

Huisnummers en andere delen van woningen/bedrijfspanden

Bij ernstige misdrijven (moord, verkrachting, overvallen) zullen wij vaak het huisnummer (en dat van de buren) vervagen.

Op deze pagina geven wij daar uitleg over.

Waarheidsvinding

Regio15 publiceert uitsluitend berichten over gebeurtenissen waar wij zelf zijn geweest. Waar wij de situatie hebben kunnen bekijken. Waar wij eventuele nadere informatie of het politie persbericht naast onze ervaringen ter plaatse kunnen leggen, en daaraan kunnen toetsen.

Op deze pagina geven wij daar uitleg over.

Berichtgeving over bijtincidenten met honden

Zo nu en dan vindt er in de regio Haaglanden een bijtincident plaats waarbij een hond is betrokken. In de meeste gevallen spelen dat soort incidenten zich af in de beslotenheid van de woning, dan wel op straat maar komt er geen politie, ambulance en dergelijke aan te pas.

Maar in een enkel geval worden wij op de hoogte gesteld en gaan ter plaatse om verslag te doen. Steevast leidt dit – met name op Regio15 Facebook – tot felle discussies, waarbij verwijten over en weer vliegen over de schuldvraag en de aard van sommige hondenrassen. Ook richting ons, omdat wij niet objectief zouden zijn in onze berichtgeving.

Op deze pagina geven wij daar uitleg over.

Het plaatsen van oproepen

Regelmatig wordt aan ons de vraag gesteld of wij als Regio15 via Twitter, Facebook en/of de website aandacht willen besteden aan zaken die niet bepaald behoren tot de ‘core business’ van Regio15. Dus die over andere zaken gaan dan aandacht voor de inzet van hulpverleners bij incidenten of zaken die de openbare orde betreffen.

Op deze pagina geven wij daar uitleg over.

Berichtgeving in het geval van een zelfdoding

We zien het in de praktijk nogal eens: een slachtoffer dat er ernstig aan toe is (of: zelfs is overleden) na een poging tot zelfdoding. Triest, als iemand geen andere uitweg meer weet. Normaliter besteden we er dan geen nieuwsbericht aan. Maar er zijn uitzonderingen.

Op deze pagina geven wij daar uitleg over.

Meer informatie? Lees ons Privacy Statement