Op de inhoud en vormgeving van de journalistieke producten van Regio15 rust auteursrecht en databankenrecht.

Allereerst: u kunt te allen tijde een link naar een artikel van Regio15 op uw website plaatsen.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Regio15 c.q. rechthebbende. Hergebruik van materiaal van Regio15 is niet toegestaan, tenzij u over een schriftelijke goedkeuring van Regio15 beschikt.

U kunt goedkeuring aanvragen via [email protected]. Vermeld bij uw verzoek de titel van het artikel, een link naar het betreffende artikel en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers. Regio15 kan mogelijk kosten in rekening brengen voor het hergebruik van een artikel.

Wanneer u toestemming heeft van Regio15 voor het plaatsen van een artikel, dient u de bron te vermelden. De toestemming geldt uitsluitend voor de tekst en niet voor eventuele bijgeplaatste foto’s en/of illustraties, daarvoor dient u contact op te nemen met de fotograaf/illustrator voor eventuele toestemming, tarieven en overnamevoorwaarden.

Verder stellen wij dat u ons zult vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van gebruik van betreffend materiaal.

Voor gebruik voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranetten en digitale knipselkranten, dient u ook contact op te nemen met Regio15.