Als achtste in deze reeks achtergrondreportages presenteren wij een reportage over de Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden. Hierin laten wij u zien wat Smash in onze regio voor werkzaamheden uitvoert.

Dat de huisarts overdag voor u klaar staat klinkt niet meer dan logisch. Maar hoe zit dat precies buiten kantoortijden; in het weekend of tijdens feestdagen? Dan is uw eigen huisarts ook gewoon vrij. Maar gelukkig zijn er huisartsen die de plek van
uw eigen huisarts innemen als u een spoedeisende medische vraag heeft. Overigens draaien alle huisartsen in de regio Haaglanden mee in het rooster van Smash. Zij worden daarbij terzijde gestaan door een team bestaande uit triagisten, Verpleegkundig
Specialisten en medisch assistenten.

Deze mensen werken bij Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden, of in het kort Smash. ’s Middags vanaf 17:00 uur tot de volgende ochtend 08:00 uur, in het weekend en tijdens de feestdagen zitten zij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden
en zo nodig een afspraak met u te maken voor behandeling of controle bij de huisarts in een van de geopende huisartsenposten. Deze huisartsenposten in het HMC Bronovo, HMC Westeinde of het HagaZiekenhuis Leyweg zijn buiten de reguliere kantoortijden
geopend.

In het callcenter van Smash komt uw telefoontje binnen. Op dit callcenter werken triagisten die zijn gespecialiseerd in het verrichten van triage. Zij beantwoorden uw telefoontje en maken aan de hand van het triageprotocol een inschatting van de ernst
van uw klacht. Tijdens dit gesprek wordt de klacht ingedeeld in een triage categorie, beginnend bij U5, welke het minst urgent is. Klachten die vallen binnen deze categorie worden meestal telefonisch behandeld. Bij klachten die in de categorie U4 vallen
kan er de volgende dag een afspraak worden gemaakt bij uw eigen huisarts. De meeste klachten vallen in de categorie U3. Er kan dan voor u een afspraak worden gemaakt op de huisartsenpost waar op dat moment plaats is. De huisarts ter plaatse bekijkt
uw klacht en behandelt deze zo nodig. Het kan ook zo zijn dat de behandeling ingewikkelder is dan gedacht; dan kan u naar de spoedeisende hulp worden doorverwezen.

Daarnaast kan het zijn dat uw klachten dusdanig ernstig zijn dat u wordt ingedeeld in categorie U2. Dan moet er binnen een uur naar uw klachten worden gekeken. Dit kan op een huisartsenpost of, indien medisch noodzakelijk, komt er een huisarts bij
u langs. Bij de categorieën U1 en U0 is er sprake van levensbedreigende klachten of zelfs van uitval van vitale organen; uw telefoontje wordt dan doorgeschakeld naar de meldkamer van de ambulancezorg en wordt daar verder afgehandeld.

Wanneer u een afspraak krijgt op de huisartsenpost zal (zeer waarschijnlijk) een ander dan uw eigen huisarts naar uw klachten kijken. Het kan zo zijn dat er mensen na u binnen komen maar wel eerder dan u aan de beurt zijn. Dat heeft weer te maken met
het triageprotocol. Wie er het slechtst aan toe is, heeft als eerste hulp nodig. Behalve huisartsen werken er ook Verpleegkundig Specialisten op de huisartsenpost. De Verpleegkundig Specialisten zijn er om de drukte te ondervangen en de meest voorkomende
klachten gericht te kunnen behandelen.

Bent u op basis van uw klachten niet in de gelegenheid om naar de huisartsenpost te komen, dan kan de triagist besluiten dat er een visite bij u thuis wordt gedaan door Smash. Smash heeft mobiele assistenten in dienst die samen met een huisarts bij u
op huisbezoek komen.

Note van de redactie:

De organisatie achter Smash is inmiddels veranderd in Hadoks. Hadoks is per 1 januari 2019 gevormd uit een fusie van verschillende organisaties (Smash, ELZHA, SHOP en deels HKH) en heeft als werkgebied de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met circa 720.000 inwoners. Onder Hadoks werken circa 500 huisartsen met elkaar samen.

Video: Ruben van Essen, Nick van Mourik en Dejan Jeremic