Dierenambulance Den Haag
In deze reportage presenteren wij de Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage e.o. Hierin laten wij u zien wat de dierenambulance in onze regio voor werkzaamheden uitvoert.

De dierenambulance is eigenlijk niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Al meer dan 40 jaar zijn er vrijwilligers – en een aantal beroepsmedewerkers – in Nederland actief om huisdieren en ‘wilde’ dieren in nood de helpende hand te bieden.

Hoewel al zo lang een begrip in Nederland, bestaan er ten aanzien van de werkzaamheden en het personeel van de dierenambulance de nodige misverstanden. Vanwege het woord ‘ambulance’ in de benaming wordt gedacht dat het personeel van de dierenambulance over dezelfde competenties en bevoegdheden beschikt als het personeel van de ‘gewone’ ambulances.

Maar nee, dat is zeker niet zo. Ten eerste werken de ‘humane’ ambulancediensten uitsluitend met beroepspersoneel met een uitgebreide opleiding. Zo moet een verpleegkundige op de ambulance in het bezit zijn van een afgeronde MBO- of HBO-verpleegkunde opleiding en enkele jaren als zodanig in een ziekenhuis hebben gewerkt. Ook qua medische handelingen gaan de bevoegdheden van het personeel op een gewone ambulance veel verder dan de bevoegdheden van een medewerker op de dierenambulance. In het verkeer geldt een groot onderscheid: een dierenambulance mag zeker niet met optische- en geluidsignalen ter plaatse gaan, waar een gewone ambulance dat in voorkomend geval wel mag. Een chauffeur op een gewone ambulance heeft dan ook een speciale rijopleiding gevolgd, terwijl de bestuurder van een dierenambulance te allen tijde een ‘gewone’ verkeersdeelnemer is.

Een derde groot verschil betreffen de inkomsten. Waar ambulancediensten over het algemeen door de overheid en verzekeraars worden gefinancierd, moeten dierenambulance organisaties het hoofdzakelijk hebben van gemeentelijke vergoedingen voor het uitvoeren van wettelijke gemeentetaken, giften, donaties, legaten, opbrengsten van ‘particuliere ritten’ etc.

Grofweg gezegd bestaat de taak van de dierenambulance uit het vangen/bergen, ophalen en vervoeren van gevonden en gewonde huisdieren en dieren uit het wild naar de diverse opvangcentra en dierenartsen of terug naar de eigenaar. Daarbij wordt in voorkomend geval nauw samengewerkt met hulpdiensten als politie en/of brandweer. Ook wordt de dierenambulance ingezet bij het ophalen van huisdieren bij huisuitzettingen en het (betaald) vervoer van huisdieren en hun baasje naar een afspraak bij een dierenarts als de eigenaar zelf geen vervoer heeft.

Ook het helpen van dieren die in een hulpeloze positie zijn beland, behoort tot de werkzaamheden. Het kan bijvoorbeeld gaan om watervogels met haken en visdraad in en om het lijf, dieren die er ergens in zijn beland en er zelfstandig niet meer uit kunnen komen etc. Lastig daarbij is dat dieren de mens doorgaans als een bedreiging zien en niet eens geholpen willen worden en een vluchtreflex zullen laten zien of juist agressief zullen reageren.

Uiteraard rukt de dierenambulance ook uit bij verkeersongevallen waarbij dieren betrokken zijn. Of zal de dierenambulance gebeld worden om kadavers van straat en uit het water etc. te
halen.

Daarnaast werken een groot aantal dierenambulance organisaties samen met huisdieren crematoria en worden hiervoor overleden huisdieren opgehaald bij dierenartsen en particulieren en afgeleverd bij de crematoria.

Op een dierenambulance is een grote verscheidenheid aan materialen te vinden. Zoals vangnetten, vangstok, waadpakken, zaklantaarn, slangenton, vervoersmandjes, benches, bijl, EHBO-trommel, stevige handschoenen, latex handschoenen, handdoeken, een ladder, brancard etc. Zoals reeds eerder gezegd mag een dierenambulance geen blauw zwaailicht voeren. Omdat regelmatig (in het donker en bij slecht weer) op doorgaande wegen moet worden gewerkt, zijn de meeste dierenambulances voorzien van een oranje zwaailicht. Voor de communicatie
met de ambulancepost wordt doorgaans gebruikt gemaakt van mobilofoon en mobiele telefoon.

In de regio Haaglanden is een aantal Dierenambulances actief, waarvan de Dierenambulance Den Haag een van de oudste en meest bekende is. Naast de hierboven geschetste taken houdt deze Dierenambulance zich ook bezig met de opvang van gevonden dieren en het verzorgen daarvan in haar unieke dierenhospitaal.

Alle gezelschapsdieren die opgehaald zijn met de dierenambulance en die medische hulp nodig hebben, worden na het bezoek aan een dierenarts in de buurt in het dierenhospitaal opgevangen. Hier krijgen de dieren de juiste zorg, medicijnen en soms speciale voeding. Als het nodig is gaan de dieren naar een specialistisch dierenarts. Katten met een pootbreuk, bekkenbreuk of kaakfractuur gaan bijvoorbeeld meestal voor behandeling naar een orthopedisch dierenarts.

Mocht de eigenaar zich niet melden dan blijven de dieren in het hospitaal. De dieren worden gecastreerd of gesteriliseerd, ontwormd, ontvlooid en voorzien van een chip. Ze worden twee maal per week gecontroleerd door de vaste dierenarts in het dierenhospitaal. Als een dier voldoende is hersteld, wordt een nieuwe eigenaar gezocht. Naast de hospitaalfunctie is er dus ook sprake van een asielfunctie.

In het wild levende dieren worden meestal direct naar een gespecialiseerde opvang gebracht. Een zeehond wordt bijvoorbeeld direct, na een rendez-vous in Lelystad, naar de zeehondencrèche in Pieterburen gebracht. In bijzondere gevallen worden bijvoorbeeld een ree, een vos of een vleesmuis opgevangen in het dierenhospitaal. Deze wilde dieren worden maximaal 12 uur opgevangen in het dierenhospitaal. Binnen deze 12 uur moet worden bepaald of ze worden teruggezet of dat de dieren vanwege ernstig letsel toch moeten worden ingeslapen, omdat ze in het wild door hun verwonding niet meer kunnen overleven.

Video Ruben van Essen, Foto’s Ivar Gieles

 

Voorburg – Meteen na het ochtendoverleg is duidelijk dat het druk is. Er gaan meteen meerdere dierenambulances de weg op gevonden en gewonden dieren op te halen. Een gevonden tam konijn is afgegeven bij de kinderboerderij in park Vreugd en Rust. Dit konijn wordt onderzocht door de chauffeur en meegenomen naar het Knaaghof in Rijswijk. Hier wordt het konijn direct onderzocht door een aanwezige dierenarts. Deze constateert een oude verwonding aan de kop van het konijn. Met de nodige medicatie en rust kan deze wond goed helen.

w Dierenambu 1

w Dierenambu 2

w Dierenambu 3

w Dierenambu 4

Den Haag – Daarna wordt er gelijk doorgereden naar de Fie Carelsenstraat waar een tortelduif is gegrepen door een kat. Na snel onderzoek blijkt deze tortelduif hersenletsel te hebben, waardoor deze ongecontroleerd met zijn hoofd draait. Om de tortelduif zo snel mogelijk uit zijn lijden te verlossen wordt er direct naar een dierenarts gereden. Daar is de tortelduif door middel van een injectie geëuthanaseerd. Hierna is de duif achterin de bus gezet. Aan het einde van de dag wordt deze in een speciale container gelegd op het terrein van de dierenambulance.

w Dierenambu 5

w Dierenambu 6

w Dierenambu 7

Den Haag – Tussentijds kwam er bij de dierenambulance een telefoontje binnen dat er aan de Coevordenstraat een jonge kat was gevonden. Omdat wij in de buurt reden, werd deze melding aan ons toegekend en konden wij de kat gaan ophalen.

Na controle op de kat een chip had ging deze mee naar het Haags Dierencentrum aan de Lozerlaan. Hier werd een nauwkeurige omschrijving van de gevonden kat gemaakt. Later werd deze door een dierenarts onderzocht voordat deze naar de daadwerkelijke opvang ging.

w Dierenambu 8

w Dierenambu 9

w Dierenambu 10

w Dierenambu 11

Den Haag –  In de Tubbergenstraat was een kat gevonden die in de kelder was opgevangen. Maar omdat de kat al vier dagen niet at, werd de dierenambulance toch maar gebeld. Gelukkig bleek de kat een chip te hebben waardoor het vinden van de eigenaresse niet al te moeilijk was. Deze mevrouw was haar kat al bijna een jaar kwijt en was dolblij dat zij haar ‘Buxy’ weer terug had. Na een paar tips en het invullen van de formulieren kon de kat weer bij haar eigenaresse blijven.

w Dierenambu 12

w Dierenambu 13

w Dierenambu 14

Den Haag – Nadat zo’n beetje alle ritten gedaan zijn kon de chauffeur weer terug komen naar het dierenhospitaal. Daar kon de duif die nog achterin lag in de container worden gelegd. En was er tijd voor een rondleiding door het gebouw. De volgelkamer, kattenkamers en de quarantainers kwamen aanbod. Ook werd er uiteraard de nodige aandacht gegeven aan de dieren die deze goed kunnen gebruiken.

w Dierenambu 15

w Dierenambu 16

w Dierenambu 17