Oud kantoor Stationsweg gekraakt en weer ontruimd | Regio15.nl
  • Dutch
  • English
DutchEnglish

Oud kantoor Stationsweg gekraakt en weer ontruimd

Den Haag - De Mobiele Eenheid heeft vanavond het oude belastingkantoor aan de Stationweg weer ontruimd, nadat dat aan het einde van de middag was gekraakt.


Sympathisanten van de 'Vrijplaats de Vloek' hebben tegen vijf uur vanmiddag het oude belastingkantoor aan de Stationsweg gekraakt. In het kader van een 'actieweekend' waren verschillende demonstraties en acties aangekondigd. Het kraken was hier een van de onderdelen van. De bedoeling was om het langdurig leegstaande pand een nieuw 'sociaal centrum' te vestigen.

Het kraken werd op heterdaad ontdekt door agenten, en hierdoor kon er meteen actie worden ondernomen. Strafrechtelijke ontruiming mag namelijk wettelijk pas plaatsvinden nadat de krakers hun geschil in een kort geding bij de rechter hebben voorgelegd. De uitkomst hiervan bepaalt of er wel of niet mag worden ontruimd. Maar omdat kraken sinds oktober 2010 wettelijk verboden is, mag bij ontdekking op heterdaad direct worden overgaan tot aanhouding en ontruiming. Om die reden werd omstreeks zes uur overgegaan tot ontruiming van het pand en aanhouding van de krakers en hun symphatisanten. De krakers stellen dit 'op heterdaad' juist ter discussie en spreken van een 'illegale ontruiming'.

Allereerst werden alle aanwezigen vóór het pand overmeesterd en aangehouden. Allen werden overgebracht naar een gereedstaande bus. Gezamenlijk werden zij hierna overgebracht naar het hoofdbureau van politie waar zij ingesloten zullen worden. Gezien het aantal actievoerders werd daarbij gebruik gemaakt van een stadsbus. Bij sommigen verliep de aanhouding niet zonder verzet; deze actievoerders werden naar de bus gedragen.

Daarna werd er met behulp van een kettingzaag toegang verschaft tot het pand. Omdat de krakers eerder sneeuw- en ijsballen van het dak hadden gegooid, werd het forceren van de deur gedaan onder dekking van de schilden van de ME. Overigens werd er tijdens het forceren van de deur uiteindelijk niets meer van het dak gegooid. Met meerdere surveillancehonden werd het pand betreden en doorzocht. Alle krakers in het pand werden hierbij aangehouden en naar een tweede gereedstaande bus overgebracht.

Als laatste werden alle krakers die zich naar het de bovenste verdieping en het dak hadden begeven, aangehouden. Zij zijn waarschijnlijk aangehouden voor onder andere openlijke geweldpleging. Dit omdat de Mobiele Eenheid tijdens het binnentreden dus was bekogeld vanaf het dak van het pand.

Hoeveel aanhoudingen er in totaal zijn verrricht is nog niet bekend, maar naar schatting zijn er rond de 30 tot  40 mensen aangehouden.

Video: Ferrie van der Geer 

Foto's: Rene Hendriks, Donny Kooistra en Bob van Keulen

w Stationsweg D 1

w Stationsweg D 2

w DFX 7833 1

w Stationsweg D 4

w Stationsweg D 5

w DFX 7845 1

w 5U2 0970 1

w DFX 7852 1

w Stationsweg D 6

w Stationsweg 1

w DFX 7871 1

w Stationsweg 2

w Stationsweg 3

w PEEN4081

w Stationsweg 4

w PEEN4125

w Stationsweg 5

w Stationsweg 6

w Stationsweg 7

w Stationsweg 8

w Stationsweg 9

w PEEN4043

w Stationsweg 11

w Stationsweg 12

w Stationsweg 13

w 5U2 0947 1

w Stationsweg 14

w Stationsweg 15

w Stationsweg 16

w 5U2 0963 1

w PEEN4146

w Stationsweg 17

w Stationsweg 18

w Stationsweg 19

w Stationsweg 20

w Stationsweg 21

w Stationsweg 22