Ook gemodificeerde ademlucht sets 'onder vuur' | Regio15.nl

Ook gemodificeerde ademlucht sets 'onder vuur'

Ademlucht SBF 858408  1 t-Ademlucht SBF 858412Haaglanden - Eerder berichtten wij over een incident met de ademlucht sets zoals die in gebruik zijn bij de brandweer.


In eerste instantie hebben we gezegd dat nog niet met zekerheid te zeggen was dat de gemodificeerde (steviger) versie van de koppeling het probleem definitief zou oplossen. Maar door de brandweer (CVD Camille Michel) werd toen gesteld dat de modificatie met de steviger versie van de koppeling het probleem afdoende zou verhelpen.

Wat is het probleem
De verbinding tussen fles en rugplaat breekt af op het moment dat die een klap of stoot krijgt. Dat kan gebeuren als de gebruiker van de ademluchtset achterover valt, of (op de tast zijn weg zoekende) ergens hard tegenaan stoot. Laten we eerlijk zijn: dat kan gebeuren, als je in een pand loopt wat je niet kent, wat gevuld is met rook, en waar brandslangen kriskras over de grond lopen.

Zodra de koppeling defect raakt, zit de gebruiker zonder veilige lucht en kan hij/zij gedwongen worden om lucht uit de ruimte in te ademen. En in een brandend pand is die omgevingslucht gevaarlijk door de hitte (verbranden van de longen) en de giftige gassen.

De test
Naar aanleiding van het statement van de VRH dat de gemodificeerde versie wel veilig is, heeft een aantal brandweerlieden zelf een geïmproviseerde test gedaan. Om een klap op de koppeling te simuleren hebben zij een -gemodficeerde- set van geringe hoogte laten vallen.

Ook hier begeeft de koppeling het. Hoewel dit natuurlijk bepaald geen wetenschappelijke test onder gecontroleerde omstandigheden betreft, geeft het resultaat geen vertrouwen dat de gemodificeerde sets veiliger zouden zijn.

Hoe nu verder
Het moge duidelijk zijn dat de veiligheidsregio Haaglanden intensief contact heeft met de leverancier van de ademluchtapparuur om de problemen op korte termijn op te lossen, en het vertrouwen te herstellen. Een ademlucht toestel is één van de meest belangrijke persoonlijke beschermingsmiddelen die een brandweerman/vrouw tot zijn beschikking heeft; je moet er blindelings op vertrouwen dat die het -ook onder zware omstandigheden- blijft doen. Simpel gezegd: het materiaal moet 'hufterproof' zijn.

Dräger is een grote Duitse firma die veel ervaring heeft met het leveren van apparatuur voor duikers, brandweer, gasdetectie en apparatuur voor medische toepassingen, en besteedt daarom veel aandacht aan kwaliteitscontroles. Het bewuste type is ook al bij meerdere brandweerkorpsen wereldwijd in gebruik. Toch is dit euvel blijkbaar aan de aandacht ontsnapt. Drager heeft inmiddels wel kort gereageerd op de commotie die naar aanleiding van het eerste artikel binnen de brandweerwereld is ontstaan.

De veiligheid van het personeel staat voorop. Het meest logische zou -voorlopig- een terugkeer naar de oudere sets (met schroefdraad) zijn. Maar het probleem is dat die inmiddels al ingeruild zijn. Bovendien zijn de brandweervoertuigen aangepast. Tijdens de rit zitten de ademluchttoestellen vast in een beugel; en die beugel is op maat voor het type toestel zodat deze stevig vastzit. Een terugkeer naar het oude type betekent dat de voertuigen allemaal weer aangepast moeten worden. Er wordt daarom nu met hoge prioriteit onderzocht of het mogelijk is om alle nieuwe sets (rugplaten en flessen) om te bouwen naar schroefdraad. Ook hiervoor geldt weer dat daarvoor de onderdelen en de mensen beschikbaar moeten zijn: het ombouwen mag natuurlijk alleen door gekwalificeerde monteurs gebeuren, om de kwaliteit te waarborgen. Tot die tijd blijft de uitrukdienst werken op basis van de gemodificeerde (sterkere) snelkoppeling.

Om alle onduidelijkheid weg te nemen zullen de 3 varianten nu aan onafhankelijke sterkte tests worden onderworpen: de beide versies van de snelkoppeling (oorspronkelijk en gemodificeerd), en de ouderwetse schroefkoppeling. Het zal even duren voordat de resultaten van die tests beschikbaar zijn. Op basis van de uitkomst daarvan kan dan een heroverweging worden gemaakt, en opnieuw worden gekozen voor het 'quick connect' systeem of de schroefdraad.

Update: De Veiligheidsregio Haaglanden gaat voorlopig de bestaande ademluchtsets ombouwen naar schroefdraad koppeling. De eerste sets worden morgen 22-8 al in gebruik genomen door de uitrukdienst. Dat geeft dus 'lucht' om daarna de problemen met de snelkoppeling grondig uit te zoeken.