Krakersbolwerk 'De Vloek' ontruimd | Regio15.nl
DutchEnglish

Krakersbolwerk 'De Vloek' ontruimd

Den Haag - De politie is begonnen met het ontruimen van het krakersbolwerk 'De Vloek' aan de Hellingweg.


De Haagse gemeenteraad heeft 16 oktober vorig jaar besloten dat de Vloek moet wijken voor een nieuw te bouwen sportzeilcentrum. Het gebouw is 12 jaar geleden gekraakt.

In het verleden hebben de bewoners van De Vloek al meermalen geprotesteerd tegen de plannen om het zeilcentrum te bouwen op de plaats waar De Vloek nu staat. De krakers stellen dat de vrijplaats en de bedrijfjes die er gevestigd zijn een essentiële rol in de wijk vervullen, in tegenstelling tot een top-zeilcentrum.

Deze gedwongen ontruiming is een gevolg van de rechtszaak die de gemeente had aangespannen nadat een deel van de krakers weigerde om te vertrekken. In de uitspraak van de rechtbank op 30 juni jl. kreeg de gemeente Den Haag gelijk, waarna er tot ontruiming werd overgegaan.

Na de uitspraak liet de Haagse Stadspartij weten dat de gemeente 'niet onmiddelijk' tot ontruiming over zou gaan. De Vloek liet op hun beurt weten het er niet bij te laten zitten en weer in beroep te gaan. Dat hoger beroep werd vorige week weer afgewezen, waardoor de ontruiming onvermijdelijk werd.

De gemeente heeft de groep als alternatief een leegstaand schoolgebouw aan de Haagse Beatrijsstraat aangeboden. Een aantal krakers heeft dat aanbod geaccepteerd, maar een aantal geeft aan niet te willen wijken.

In eerste instantie liet de voorzitster van de wijkorganisatie Moerwijk nog weten dat er geen bezwaar was tegen de verhuizing naar de wijk. Later organiseerden de bewoners zich juist tegen de komst van de groep naar de wijk. De ex-bewoners van de Vloek moeten het gebouw delen met anti-kraak; een aantal daarvan moet weer wijken voor de krakers en een andere ruimte zoeken.

De krakers probeerden nog tegen beter weten in het tij te keren door de onafhankelijkheid uit te roepen en zich 'los te maken van Nederland', maar zoals te verwachten is dat niet direct reden voor de autoriteiten om voortaan met een grote boog om het gebouw aan de Hellingweg heen te lopen. Dat zien de krakers zelf ook wel in, en daarom was er zondagavond 6 september 'misschien wel voor de laatste keer' een feest in De Vloek.

 

Op 7 september overdag gingen de autoriteiten nog niet over tot ontruiming. Wel werd 's middags een passerende politie auto met verfbommen bekogeld. 's avonds werd er door jongeren een vuur ontstoken; in een kennelijke poging om een reactie uit te lokken. Maar de politie en brandweer lieten zich niet zien. Uiteindelijk was één van de bewoners van de tegenovergelegen flat de herrie en de rook zat, en hanteerde zelf de brandslang. Rond 01:00 's nachts werd het lamgzaam rustig.

Foto's: Rene Hendriks, Dennis Hendriks
w PEEN3460

w PEEN3468

w IMG 2906

De volgende morgen bij het ochtendlicht lieten de krakers alweer weten er weer zin in te hebben. 

Op woensdagmorgen begon de ontruiming.

Video's: Dejan Jeremic en Rene Hendriks

Foto's: Dejan Jeremic, Nick van der Toorn, Ivar Gieles, Bob van Keulen, Rene Hendriks

w IMG 8442

w IMG 8013

w IMG 8454

w IMG 3100

w PEEN3548

Een bulldozer maakt de weg en omgeving rondom het pand vrij:

w IMG 3170

w IMG 3179

w 6U1 2574 1

ME'ers worden via een hijskraan en zeecontrainer op het dak gezet:

w PEEN3538

w PEEN3558

w PEEN3569

w PEEN3577

De BRATRA afdeling van de ME is bezig met een gat in het dak aan het zagen, zodat ze het pand kunnen betreden:

w IMG 8514

w IMG 8524

w 6U1 2548 1

Agenten kunnen inmiddels via het gat in het dak het pand betreden, de eerste kraker is aangehouden: 

w IMG 8563

w 6U1 2514 1

De eerste arrestatie zou vanmorgen rond half 7 zijn geweest. Een tweede, derde en vierde zijn nu aangehouden, en zijn via de zeecontainer en hijkraan naar beneden gebracht. Daar worden ze gefouilleerd en ingeladen in een arrestantenbusje. 

w IMG 3353

w IMG 8592

w 6U1 2526 1

Update 08:20 uur: De eerste 2 video's online

Update 08:24 uur: De gevel aan de zijkant wordt inmiddels ook verder gesloopt, maar er ligt veel puin achter wat eerst weggehaald moet worden waarna het pand betreden kan worden: 

w IMG 8610

Update 08:30: De eerste arrestantenbus is vol, en gaat vertrekken.

w IMG 3458

Update 08:36: Enkele ‘sfeer’ foto’s van nu en eerder vanmorgen: 

w IMG 3232

w 6U1 2550 1

w IMG 3279

w IMG 3378

w PEEN3607

w IMG 8069

w IMG 3512

w IMG 3325

Update 08:50: Er wordt gekeken of de ME met de zeecontainer bij het kraaiennest kan komen.

w PEEN3615

Update 09:35 uur: De politie heeft een van de loodsen nu opengebroken en de barricades verwijderd, om ook dat gedeelte te 'ontruimen'. 

w IMG 3619

w IMG 3644

Video: Rene Hendriks

Na enige tijd waren de aanwezigen op de 'begane grond' aangehouden en naar het bureau vervoerd. Maar de twee die 'in het kraaiennest' op het dak zaten moesten ook nog aangehouden worden. Daarom werd de kraan verplaatst, zodat de container er dichtbij gebracht kon worden.

w PEEN3617

w PEEN3681

w PEEN3685

Later werd ook nog de 'piratenvlag' symbolisch naar beneden gehaald.

w PEEN3703

Op dat moment was de Vloek nog niet leeg. Een aantal activisten had zichzelf binnen vastgeketend. Zij moeten eerst naar buiten gehaald worden voordat de sloop kan beginnen. Het sloopmaterieel staat al wel klaar.

w PEEN3722 1

w IMG 8741

Even voor 14:00 werd er GRIP1 afgekondigd. Een half uur later werd er weer teruggeschaald naar GRIP0.

Wat een lock-on is staat hier beschreven.

Rond 15:00 is het pand grotendeels ontmanteld. Brandweer en ambulancepersoneel staat paraat, voor het geval dat de politie tijdens de doorzoeking nog krakers tegenkomt.

w IMG 8742

w IMG 8774