En de Randstadrail won..... | Regio15.nl
  • Dutch
  • English
DutchEnglish

En de Randstadrail won.....

Pijnacker - Voorbijgangers keken vanmorgen vreemd op, toen zij tussen Pijnacker en Nootdorp een auto in de blubber zagen staan naast het fietspad.


Er is in de directe omgeving van het Spoorpad, zoals het daar plaatselijk bekend is, immers geen voor motorvoertuigen bestemde weg te bekennen.

De auto stond behoorlijk vast in de smurrie en was door alle pogingen om desondanks weg te komen, behoorlijk onder de modder komen zitten.

In de loop van vanmorgen, toen de eigenaar met enkele kennissen ter plaatse waren om de auto te bergen, kwam de aap uit de mouw.

Naar eigen zeggen was de bestuurder maandagavond op het fietspad de 'strijd aan gegaan' met de voorbij rijdende Randstadrail, maar raakte daarbij van de weg af en belandde op de drassige grond. Met geen mogelijkheid was de auto uit de blubber te krijgen. Dat lukte dus eindelijk pas vanmorgen.

Hier past eigenlijk maar één gezegde: bezint eer ge begint!

Foto's: Arnold Sneeuw

8kFnoz.jpeg

vLnBjE.jpeg

ckirVS.jpeg

jIoUtD.jpeg

u6xEnV.jpeg

nHoQXm.jpeg