Oefening Radar | Regio15.nl
  • Dutch
  • English
DutchEnglish

Oefening Radar

radar-thumb Woensdagavond 3 december hebben de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de Hulpverleningsregio Haaglanden vanaf 22.00 uur een rampenoefening, ofwel ‘praktijktoets’ gehouden.
Tijdens deze praktijktoets werden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp.Zij moesten gezamenlijk de rampenbestrijdingsorganisatie opzetten en beslissingen nemen om de ramp onder controle te krijgen.

De toets startte met een melding van het incident naar de regionale meldkamer. Omstreeks 22.00 uur kwam het bericht binnen dat er een explosie had plaatsgevonden in een pand in de gemeente Rijswijk. Door de aanwezigheid van chemicaliën ontwikkelde de brand zich erg snel; en binnen enkele minuten stond het gehele pand in brand. Er ontstond veel schade in de omgeving.

Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukten, waren niet te zien. Het waren namelijk niet de operationele diensten, maar de bestuurders en leidinggevenden van de gemeenten en hulpdiensten die deelnamen aan de praktijktoets. Wel  kon enige activiteit van de operationele hulpverleners zichtbaar zijn.

De veiligheid in de regio bleef tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd. Als er in Rijswijk of ergens anders in de regio Haaglanden een echte ramp of groot ongeval plaatsgevonden had, zou de toets geheel of gedeeltelijk afgeblazen worden.

De toets is een verrassing voor de hulpverleners en hun bestuurders, de exacte datum en locatie zijn tot het laatste moment geheim gehouden. Zij wisten alleen dat de toets ergens tussen 1 en 24 december 2008 zou plaatsvinden. Van tevoren was alleen bekend gemaakt dat de oefening in een van de negen gemeenten in de regio of zou plaatsvinden. In het echt weten de hulpverleningsdiensten natuurlijk ook niet van tevoren wanneer en waar zich een ramp voordoet.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de praktijktoets. Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. Daarom bekijkt de Inspectie OOV of de hulpverleningsdiensten van alle veiligheidsregio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden.

Direct na de toets zal nog niet bekend zijn hoe de regio heeft gefunctioneerd tijdens het bestrijden van de nagebootste ramp. De gegevens moeten eerst worden verzameld en geanalyseerd. De Inspectie OOV verwacht het rapport in februari 2009 af te ronden.

Bron: IOOV website