De inzet van het Nederlandse Urban Search And Rescue team (USAR.NL) kan betrekking hebben op een voorval in het buitenland of een voorval binnen het Koninkrijk.

Indien een voorval heeft plaats gevonden in het buitenland dan verloopt een aanvraag om USAR.NL via de meldkamer Noodhulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze alarmeert het kernteam van USAR.NL, hier zit de landelijk commandant USAR.NL in.
Het kernteam neemt een pre-inzetbelsissing, die leidt tot het alarmeren van USAR.NL. Afhankelijk van de omvang van de ramp wordt een keuze gemaakt voor een heel team of een gedeelte daarvan.

Bij een voorval in Nederland verloopt de inzetaanvraag via het nationaal Coördinatie Centrum (N.C.C.) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De alarmering

Nadat het Kernteam een pre-inzetbelssing heeft genomen worden de leden van USAR.NL gealarmeerd. De alarmering van deze leden wordt uitgevoerd door de meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in nauw contact met de meldkamer van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in Driebergen. Naast de alarmering van de leden van het team wordt ook het logistiek centrum in Zoetermeer gealarmeerd, dit in verband met het vervoer van materiaal.

De opkomst

In de melding die de leden van USAR.NL ontvangen staat een opkomsttijd en een opkomstlocatie vermeld. De opkomstlocatie is de verzamelplaats voor alle gealarmeerde leden. Vanuit deze opkomstlocatie zal men gezamenlijk vertrekken naar de locatie van de inzet. Het vervoer naar de locatie van de inzet kan zowel over de weg als via de lucht plaats vinden. De keuze hiervoor is afhankelijk van de afstand tot het incident.

USAR-Tinglev-2011-R009

Als de leden van USAR.NL zich verzameld hebben op de opkomstlocatie vind er ook een controle moment plaats. Alle leden ondergaan een medische controle en de benodigde papieren worden gecontroleerd op aanwezigheid en geldigheid. Indien de medische controle een afwijkende uitkomst heeft houdt dit in dat het betreffende teamlid niet mee zal gaan. Met de benodigde papieren en de geldigheid hiervan is dit exact hetzelfde.

USAR-Tinglev-2011-R046

USAR-Tinglev-2011-R056

Als de medische controle uitgevoegd is en de papieren van de teamleden gecontroleerd zijn wordt de persoonlijke uitrusting van de leden ingeladen. Afhankelijk van de afstand tot de locatie van de inzet zal het konvooi over de weg gaan of vanaf een vliegveld naar de locatie vliegen.

De leden van USAR.NL zullen onderweg naar de inzet zoveel mogelijk rust nemen. Bij aankomst zal de inzet direct beginnen en van tevoren is nooit duidelijk wanneer zij weer hun rust kunnen pakken, dit heeft onder andere te maken met de inzetstragie die gekozen wordt door de teamleider.

Na de medische controle wordt de persoonlijke uitrusting ingeladen en gaat het konvooi op weg. De speurhonden worden apart in speciale auto’s en aanhangers vervoerd, zodat zij veilig “gezekerd” zitten tijdens de rit.

Retour inhoudsopgave