De teamleden van USAR.NL staan voor unieke uitdagingen.

Bij aankomst zullen zij vaak geconfronteerd worden met totale chaos en instorting. Dat betekent dat het simpelweg verplaatsen van gereedschap al een uitdaging kan zijn; doordat wegen en bruggen door de natuurramp verwoest zijn. Zodra zij aankomen op een locatie waar een levend persoon onder het puin ligt, moeten zij mogelijk door enorme constructies heen graven om het slachtoffer te bereiken. Denk hierbij aan tientallen centimeters dik beton; stalen H-binten en andere bouwkundige barrieres.

Om dit werk goed uit te kunnen voeren beschikt USAR.NL aan een groot scala aan gereedschappen en materialen. Enkele voorbeelden van de gereedschappen die binnen het team gebruikt worden:

usar-betonzaag

 • Slijptollen
 • Reciprozagen
 • Hakhamers
 • Kettingzagen
 • Betonkettingzagen
 • Allerlei handgereedschap
 • Reddingsmaterialen voor hoogteredding
 • Genees- en verpleegkundig materiaal
 • Motoren voor off-road gebruik
 • Materialen om te stutten
 • Materialen om puin te ruimen
 • Specialistisch zoekmateriaal

Om dit soort puin weg te kunnen ruimen, beschikt het team over unieke gereedschappen en de bijbehorende opleiding om dat te kunnen bedienen. Dit hangt ook samen met hun classificatie als “heavy rescue team”; hierin ligt besloten dat zij in staat moeten zijn om dergelijke hindernissen te slechten.

Het betekent ook dat er monteurs in de groep zitten om het gereedschap in topconditie te houden. Bij uitval van een machine is “even naar de bouwmarkt” er immers niet bij.

Om het gereedschap zo effectief mogelijk in te zetten zal men eerst zijn best doen om het slachtoffer zo nauwkeurig mogelijk te localiseren.

Retour inhoudsopgave