Nadat met het gereedschap een toegang in de puinhopen is geforceerd, zal het team na het beoordelen van de veiligheid naar binnen gaan.

Eenmaal binnen treft men zonder uitzondering een chaotische situatie aan. Het pand is in elkaar gezakt; er kunnen gasleidingen lekken of er kan water lekken; men kan in contact komen met overleden slachtoffers (met alle biologische risico’s van dien) enzovoort. Zolang het veilig is (of: veilig te maken is) zal men proberen verder te gaan en de levende slachtoffers te bereiken.

Om in deze moeilijke omstandigheden doelgericht te werken zijn er binnen USAR.NL technisch zoekspecialisten actief. Het is de taak van de technisch zoekspecialist om, onder gebruikmaking van de juiste middelen zoals searchcams en/of geluidssensoren, de exacte locatie van een door de speurhonden gevonden overlevende vast te stellen. Alleen dan kan er efficiënt naar het slachtoffer toe gewerkt worden.

USAR-Tinglev-2011-S473

Binnenin de puinhopen waar de leden van USAR.NL werkzaam zijn is het vaak nauw, donker warm en muf. Er kunnen zich situaties voordoen dat er nauwelijk ruimte is om de gereedschappen te gebruiken om de opening te verruimen of de volgende barriere te slechten.

Retour inhoudsopgave