De veiligheid van de hulpverleners staat te allen tijde voorop tijdens de werkzaamheden.w-DB_USAR_DSC_7550

Dat betekent dat het soms uren langer duurt voordat een slachtoffer bereikt kan worden. Dat is vervelend en kan soms het verschil tussen leven en dood betekenen voor het slachtoffer. Maar het kan niet zo zijn dat er hulpverleners omkomen doordat er in instabiele puinhopen of andere gevaarlijke situaties gewerkt wordt.

In de praktijk is het dus vaak nodig om gebouwen die op instorten staan, te stutten of op andere manieren veiligheid te creëren. Om gebouwen te beoordelen zijn er bouwkundigen aan het team toegevoegd. Zij kunnen beoordelen of een gebouw veilig betreden kan worden, of dat het eerst gestut moet worden (en zo ja: waar).

Maar denk ook aan zaken als helmen, stofmaskers, veiligheidsbrillen en bescherming tegen biologische gevaren. In de praktijk komen de teamleden immers in situaties terecht waarbij meerdere dodelijke slachtoffers in de omgeving liggen, waardoor ze het risico lopen om besmettelijke ziekten op te lopen.

Door de inzet van honden en searchcams wordt het mogelijk om met minimale risico’s voor mensen ruimtes te doorzoeken. Op die manier wordt voorkomen dat teamleden onnodig aan (met name) instortingsgevaar worden blootgesteld.

w-DB_USAR_DSC_7127
w-DB_USAR_DSC_7333

Retour inhoudsopgave