USAR.NL kan zowel nationaal als internationaal ingezet worden. Als een inzet van USAR.NL noodzakelijk is dan dient daarvoor een aanvraag ingediend te worden, dit verloopt via een speciale procedure. Bijstand van USAR.NL kan ingeroepen worden indien:

  • er sprake is van een ernstige of omvangrijke calamiteit die met de gemeentelijke en regionaal aanwezige  middelen niet afdoende bestreden kan worden, en
  • het zoeken en redden van mens en dier aan de orde is

Incidenten waar USAR.NL een toegevoegde waarde kan hebben zijn onder anderen aardbevingen, ongevallen in tunnels, instortingen van gebouwen, een zeebeving of vloedgolf, een orkaan, aardverschuivingen en modderlawines.

Modulaire opbouw

USAR.NL is modulair opgezet, dit houdt in dat het mogelijk is om bepaalde onderdelen van het team in te zetten in plaats van het gehele team. Voorbeelden van uitvoeringsvarianten zijn:

  • USAR-halve module: het team met twee in plaats van vier reddingsgroepen,
  • USAR-plus module: een eenheid met een operationele groep
  • USAR-specialistische module: alleen het commando, de staf en de ondersteuningsgroep
  • USAR-zoek specialistische module: alleen het commando en technisch zoekspecialisten.

w-DB_USAR_DSC_7468

Retour inhoudsopgave